E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Selektivni oblici turizma u strukturi turističke ponude - ruralni turizam

Samsa, Davor (2013) Selektivni oblici turizma u strukturi turističke ponude - ruralni turizam. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (390kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Ruralni turizam je skupni naziv za različite aktivnosti i oblike turizma koji se razvijaju u ruralnom prostoru. Definiran je prirodnim i kulturnim resursima koji se nalaze u ruralnom prostoru, a upravo ti resursi predstavljaju osnovnu bazu za daljnji razvitak ruralnog razvoja. Također je i vrlo značajan element za održiv turistički, socijalni i ekonomski razvoj ruralnog prostora. Rad se temelji na sekundarnim izvorima, a korištene su znanstvene metode analize, sinteze, deskripcije i kompilacije. Korištena je odgovarajuća stručna literatura iz područja ekonomije i turizma te Internet stranice turističkih institucija. U radu se obrađuje ruralni turizam kao jedan od važnijih i poznatijih oblika selektivnog turizma. Posebno se u radu obrađuje sam pojam ruralnog turizma, analizira aktualno stanje ruralnog turizma i daju smjernice za daljnji razvoj ruralnog turizma na području Republike Hrvatske. Temeljni ciljevi rada bili su definiranje, istraživanje i analiziranje uloge ruralnog turizma u revitalizaciji prostora Republike Hrvatske. U vezi s tim postavljena su pitanja kao: što je ruralni turizam te njegova uloga u Hrvatskoj, na koji način ruralni turizam ulazi u jedan turistički proizvod te na koji način uključiti isti u ruralni turistički proizvod na što bolji mogući način? U radu je postavljena hipoteza temeljena na gore navedenim pitanjima. Ruralni turizam predstavlja konkurentni turistički proizvod današnjice zbog potencijala i mogućnosti unaprjeđenja koncepta održivog razvoja ka prostorne komponente i sastavnog elementa turističke politike Republike Hrvatske. Svrha rada je bila analizirati odabrane indikatore na razini Republike Hrvatske, te mogućnost razvoja i ruralnog turizma u funkciji revitalizacije prostora Republike Hrvatske. U uvodnom dijelu rada govoriti se o selektivnim turističkim vrstama kao alternativi masovnom turizmu, o njihovim karakteristikama, obilježjima i važnosti za regionalni koncept razvoja turizma. Obrađen pojam i definicija ruralnog turizma, te nastanak i počeci turističke aktivnosti na ruralnom području. U radu se obrađuje aktualno stanje ruralnog turizma u RH te navode pretpostavke razvoj istog na području Hrvatske. Zatim su analizirani trendovi ruralnog turizma u Europskim zemljama. SWOT analizom ruralnih područja navedene su glavne snage, slabosti, mogućnosti te prijetnje održivosti i razvoja ruralnog turizma. U završnom dijelu rada analizirani su učinci održivosti odabranih indikatora prema UNWTO kriterijima u vidu intenziteta turizma, sezonalnost i gospodarsku korist od turizma na razini Republike Hrvatske.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Krbec, Denisa
Dodatne informacije: 294/2013
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Kultura i turizam
Datum pohrane: 29 May 2014 12:20
Zadnja promjena: 29 May 2014 12:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3758

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku