E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena sustava uravnoteženih ciljeva u upravljanju turističkom destinacijom

Dinčir, Renata (2014) Primjena sustava uravnoteženih ciljeva u upravljanju turističkom destinacijom. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (973kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Osnovna uloga menadžera je da upravljaju procesima: planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole. U realizaciji svakog od ovih procesa menadžeri se neprestano susreću sa različitim problemima koje trebaju riješiti. Da bi mogli efikasno upravljati bilo kojim procesom, nužno je vladanje određenim alatima, metodama i tehnikama. Posljednje desetljeće, koje karakteriziraju sve veća globalizacija i stupanj konkurentnosti, napredne tehnologije, složeni proizvodni procesi i visoki zahtjevi kupaca, postavilo je sasvim nove uvjete poslovanja. U ovako promjenljivom okruženju poduzeća mogu opstati i ostvariti dugoročne ciljeve samo pravovremenim definiranjem dobre strategije i njenom uspješnom implementacijom. U prošlosti su menadžeri mjerili i ocjenjivali uspješnost poslovanja samo na osnovu financijskih mjerila. Danas, kada poduzeća posluju u „informacijskom dobu“ koje je sa sobom donijelo i nove uvijete poslovanja, menadžeri su uvidjeli da im za praćenje uspješnosti i donošnje kvalitetnih odluka nisu dovoljna samo financijska mjerila, već da ih je potrebno nadopuniti i mjerililma nefinancijske prirode. Kao posljedica toga javila se potreba za djelotvornijim metodama praćenja tih mjerila čime bi se stvorili preduvijeti za kvalitetnije funkcioniranje poduzeća u budućnosti. Zbog različitih aspekata na razvoj mjerenja i ocjenjivanja uspješnosti poslovanja poduzeća, razvilo se više različitih metoda mjerenja uspješnosti poslovanja. Danas se najviše koristi metoda Sustava uravnoteženih ciljeva zbog svoje racionalnosti i rentabilnosti, koji prati optimalan broj ključnih karakteristika čiji je izbor proistekao iz vizije i strategije poduzeća. Istraživanja su pokazala da, Sustav uravnoteženih ciljeva, u odnosu na druge metode najviše je usmjeren rezultatima i najbližem korisniku, a pored toga lako se povezuje sa drugim alatima za mjerenje uspješnosti poslovanja koji se koriste u poduzećima. S ciljem razrade teme, a radi lakšeg razumijevanja metode Sustava uravnoteženih ciljeva, rad polazi od analize i teoretskog razmatranja metode, kao i njene primjene. Rad je podijeljen u četiri dijela, gdje se zadnja dva poglavlja odnose na primjere iz prakse. U prvom dijelu pod nazivom Upravljanje turističkom destinacijom se govori o turističkoj destinaciji i elementima koje sadrži, te fazama koje se koriste prilikom upravljanja turističkom destinacijom, kao uvod u temu, te radi lakšeg razumijevanja ostatka rada. Drugi dio, Teorijske odrednice Sustava uravnoteženih ciljeva se odnosi na cjelokupnu problematiku rada. Detaljno je razrađen Posljednja dva poglavlja uključuju primjere iz prakse, te raznovrsnost primjene u svim sektorima u gospodarstvu, pa tako i u turizmu, s ciljem praćenja uspješnosti dostizanja zadanih ciljeva koji čine poveznicu svih prethodno navedenih poglavlja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Križman Pavlović, Danijela
Dodatne informacije: 11/2014
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 29 May 2014 12:20
Zadnja promjena: 29 May 2014 12:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3764

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku