E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj informacijskih sustava na djelotvornost upravljanja financijskom organizacijom

Marčec, Mirela (2014) Utjecaj informacijskih sustava na djelotvornost upravljanja financijskom organizacijom. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

U ovom će se diplomskom radu pokušati objasniti utjecaj koji informacijski sustavi imaju na djelotvornost upravljanja organizacijom, na primjeru financijskog poduzeća Jadranska banka d.d. Šibenik. Prikazat će se upotreba informacijskih sustava u praksi putem aplikacije koju je Jadranska banka integrirala u svoje poslovanje. Također će se istražiti i organizacijski i socijalni utjecaji primjene istih u poslovanju. Informacijski sustav je dio svakog poslovnog sustava čija je funkcija neprekidna opskrba svih razina upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja potrebnim informacijama a to će se pokušati obrazložiti kroz ovaj rad. Rad se sastoji od sedam poglavlja. U drugom poglavlju Pojam i definiranje organizacije će se teoretski obraditi pojmovi organizacije i menadžmenta, kao i ustroj organizacije te načine upravljanja organizacijom kroz menadžerske stilove. U trećem i četvrtom poglavlju Informacijski sustavi i Informacijski sustavi i poslovanje započet će se definiranjem pojmova informacijskih sustava i ukazivanjem na njihov utjecaj na organizaciju. To će se onda povezati sa suvremenim načinom poslovanja, naime trendovi u današnjoj modernoj ekonomiji diktiraju modernizaciju cjelokupnog poslovanja te implementiranje elektroničkog poslovanja u ono tradicionalno. U petom poglavlju će se definirati djelotvornost te objasniti razlika između unutarnje i vanjske. U šestom poglavlju provest će se Istraživanje utjecaja informacijskih sustava na djelotvornost financijskog poduzeća kroz primjer Jadranske banke d.d. Šibenik. To je ujedno i cilj ovog istraživanja. Prikazati će se kako informacijski sustavi modernih poduzeća utječu na odlučivanje u primjeru konkretne financijske organizacije. Na samom kraju su zaključak, popis literature te popisi slika i tablica. Prilikom izrade diplomskog rada korištene su razne metode znanstvenog istraživanja, kao što su metoda analize literature i izvorne dokumentacije poduzeća, deskriptivna (opisna) metoda, metoda generalizacije, metoda apstrakcije i konkretizacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Šehanović, Jusuf
Dodatne informacije: 12/2014
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 29 May 2014 12:20
Zadnja promjena: 29 May 2014 12:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3765

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku