E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacija infrastrukturnih službi u uslužnim poduzećima

Kos, Dajana (2014) Organizacija infrastrukturnih službi u uslužnim poduzećima. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (635kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Zbog vremena u kojem živimo, dobra organizacija omogućuje ostvarenje najsloženijih zadaća, skraćuje vrijeme za izvršenje brojnih zadataka, smanjuje troškove te postiže kvalitetne rezultate. Njeno značenje odnosi se na koristi koje čovjek ima njezinom primjenom u svim područjima društvenog života, a utječe na čovjekovu gospodarsku djelatnost, na njegove radne kao i na životne aktivnosti. Najvažnija obilježja organizacije jesu ciljevi kojima se određuje budućnost poduzeća. Kako bi se ti ciljevi ostvarili, ne smije se zanemarivati organizacijska struktura koja je neizostavan dio svake organizacije. Ona usmjerava podjelu i povezanost elemenata poduzeća, a sve u svrhu uspješnog poslovanja u određenim uvjetima tržišta. Cilj ovog rada je prikazati organizacijsku infrastrukturu u uslužnim poduzećima. Sam rad koncipiran je u 5 poglavlja uključujući uvod i zaključak. Prilikom iznošenja teorijskog dijela kojeg objedinjuju drugo i treće poglavlje, korištene su induktivna i deduktivna metoda, metoda analiza te metoda klasifikacije. Drugo se poglavlje stoga odnosi na prikaz uloge i značenja organizacije unutar nekog poduzeća, prilikom kojeg se upoznavaju različiti aspekti gledišta što organizacija zapravo jest. Nadalje se kao dijelovi organizacije prikazuju njena svrha, ciljevi i zadaci koji slove kao najvažniji elementi za budućnost određenog poduzeća. Osim navedenog, drugo poglavlje se sastoji i od oblika organizacije s kojim se dolazi do zaključka kako se organizacija mora vodit kroz ciljeve koji se žele ostvariti, materijalnim sredstvima, ljudskim potencijalima, ali i njihovim racionalnim korištenjem. U trećem poglavlju obrađuju se poslovne funkcije i infrastrukturne službe u organizciji. Uvidjeti će se kako na poslovne funkcije utječu veličina poduzeća, tehnologija, lokacija; vanjski i integracijski čimbenici organizacije te vrsta organizacijske strukture. Kroz ovo poglavlje će se zapravo najveći uvid dati u infrastrukturne službe koje izvršavaju dio zadataka poslovnih funkcija. Kao infrastrukturne službe, prikazane su informatička služba, služba za organizaciju, ali i pravna kao i kontroling služba. Nakon obrađivanja teorijskog dijela, slijedi četvrto poglavlje koje se bavi praktičnim dijelom rada. Kako bi ostvarili zadani cilj rada, kao primjer uslužnog poduzeća, korištena je Erste&Steiermarkische Bank d.d. U uvodnom dijelu četvrtog poglavlja prikazani su opći podaci banke kroz povijest razvitka te izlaganje njene misije i vizije. Također, kako bi poduzeće konkuriralo na tržištu, postavljaju se strateški ciljevi zajedno sa strateškim pozicioniranjem. S time se dolazi do dijela koje budi najveće interese, a to je sama organizacija poduzeća s organizacijskim strukturama. Organizacija poduzeća promatra se kroz sustav upravljanja kojeg čine Glavna skupština, Uprava i Nadzorni odbor. Nadalje su obuhvaćena organizacijska sredstva i organizacijski postupci kako bi se što vjernije prikazala organizacijska izgradnja Erste banke. Prije završnog kritiĉkog osvrta, obraditi će se zadaci infrastrukturnih službi u poduzeću.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Križman Pavlović, Danijela
Dodatne informacije: 15/2014
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.3 Oblici organizacije. Fleksibilnost i krutost. Prekomjerna organizacija
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 29 May 2014 12:18
Zadnja promjena: 29 May 2014 12:18
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3768

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku