E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza utjecaja politike zaštite okoliša Europske unije na politiku zaštite okoliša Republike Hrvatske

Šćulac, Davorka (2014) Analiza utjecaja politike zaštite okoliša Europske unije na politiku zaštite okoliša Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

U ovom se diplomskom radu prikazuje odnos politike zaštite okoliša Europske unije i politike zaštite okoliša Republike Hrvatske. Analizira se utjecaj politike EU i tijek prilagoĎavanja politike zaštite okoliša u Hrvatskoj okolišnom zakonodavstvu Unije. Značaj zaštite okoliša se svakodnevno povećava, budući da je zdrav okoliš osnovni uvjet zdravog ţivota i temelj odrţivog razvitka. Europska unija se posebno angaţirala kako bi zaštitila okoliš i pomogla drugim zemljama u odrţivom razvoju i učinkovitom upravljanju okolišem. Hrvatska je, kao i sve zemlje članice Europske unije, morala uskladiti svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Unije. Zbog visokih ulaganja u infrastrukturu javnog sektora kao i prilagodbe gospodarstva, Hrvatskoj je odobreno niz prijelaznih razdoblja za pojedina područja zaštite okoliša. Vrlo je bitno da Republika Hrvatska i dalje sustavno radi na zaštiti okoliša i da se pridrţava prijelaznih rokova jer će inače plaćati visoke penale Uniji.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 18/2014
Ključni pojmovi: politika zaštite okoliša Europske unije, zaštita okoliša Republike Hrvatske, okolišno zakonodavstvo, nositelji okolišnog zakonodavstva
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo > 339.923 Gospodarske unije. Gospodarske zajednice. Gospodarski blokovi
5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija > 504.03 Društveni i društvenoekonomski aspekti utjecaja na okoliš. Socijalna ekologija
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Datum pohrane: 29 May 2014 12:18
Zadnja promjena: 29 May 2014 12:18
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3771

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku