E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Mobilnost studenata u okviru programa Erasmus i Ceepus

Brunjak, Ana (2009) Mobilnost studenata u okviru programa Erasmus i Ceepus. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Cilj ovog rada je objasniti Bolonjski proces i mobilnost studenata, ali naglasak se ipak stavlja na programe za mobilnost studenata, posebno na Erasmus i Ceepus. Cilj Bolonjskog procesa je orijentacija na svakog pojedinca, odnosno studenta i nastoji mu se pruţiti dovoljno paţnje da bi se potakli svi njegovi skriveni potencijali. Smatra se da će to doprinijeti razvoju Hrvatske kao „društva znanja“. Bolonjski proces će pomoći u obrazovanju što će sigurno rezultirati sve većim brojem kvalitetnih stručnjaka koji će doprinijeti našem brţem i boljem razvoju kao što će ostvariti i uspješnu suradnju i konkurentnost s Europom. Hrvatska zaostaje za EU u primjeni Bolonjskog procesa, čija je osnovna zamisao da se omogući mobilnost studenata, čemu će doprinijeti meĎusobno priznavanje diploma u svim zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije. Veliki broj studenata u Hrvatskoj nije informiran, odnosno upoznat s programima za mobilnost, stoga je nuţno bolje upoznavanje s njihovim sadrţajem i posebnostima, napose o specifičnim namjenama svakog od programa, postupku uključenja, pokazanim koristima kao i poteškoćama studijskog boravka u inozemstvu. Pritom bi trebalo uloţiti dodatne napore u motiviranju i informiranju nekih od grupa studenata koji su općenito manje zainteresirani za uključenje. U Hrvatskoj su glavni pokretači mobilnosti do sada bili programi Tempus i Ceepus te bilateralni i multilateralni programi mobilnosti koje provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. U akademskoj godini 2008./2009. Agencija za mobilnost i programe EU pokrenula je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Program bilateralne mobilnosti u visokom obrazovanju s ciljem pripreme hrvatskih visokih učilišta za sudjelovanje u programu Erasmus čime je omogućena mobilnost studenata, sveučilišnih nastavnika i administrativnog osoblja. Ključni korak koji će povećati akademsku mobilnost u Hrvatskoj je mogućnost sudjelovanja visokih učilišta u najpoznatijim europskim programima mobilnosti Erasmus i Erasmus Mundus koje je pokrenula Europska komisija. Kroz mogućnost sudjelovanja u tim programima Bolonjski će proces na visokim učilištima u Hrvatskoj zaţivjeti u punom smislu riječi. Ključne riječi: Bolonjski proces, mobilnost studenata, Agencija za mobilnost i programe EU, Erasmus, Ceepus

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_168
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Nov 2011 12:56
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 12:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/388

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku