E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj Informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na djelotvornost proizvodnih organizacija: Slučaj konkretne organizacije Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet - Poduzeće za proizvodnju i distribuciju vode

Hren, Dejan (2009) Utjecaj Informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na djelotvornost proizvodnih organizacija: Slučaj konkretne organizacije Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet - Poduzeće za proizvodnju i distribuciju vode. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

Proizvodna funkcija u poslovnoj organizaciji zauzima načelno samo jedan segment u cjelokupnom poslovanju, ali ako je organizacija proizvodno usmjerena onda taj dio ima velik značaj. I dok se proizvodnjom dobara i/ili usluga nastoji zadovoljiti potrebe koje se javljaju na tržištu u okviru prodajne funkcije, proizvodna funkcija bavi se problematikom načina proizvodnje. „Iako suvremena tehničko – tehnološka rješenja problem načina proizvodnje (pružanja usluga) stavljaju u drugi plan, problematika utvrđivanja troškova proizvodnje (usluga) te utvrđivanja profitabilnosti pojedinog učinka, linije proizvoda ili pak pojedinog centra odgovornosti, odnosno mjesta troška, sve prisutna je i ne ovisi o vrsti djelatnosti kojom se poduzeće bavi. Oblikovanje odgovarajućeg računovodstveno informacijskog podsustava proizvodnje nezaobilazan je čimbenik kvalitetnog poslovnog odlučivanja koji ima za cilj generiranje i distribuciju informacija o svim aspektima proizvodnog procesa te pripadajućim troškovima.“1 Zato ćemo u ovom radu pokušati objasniti utjecaj informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT-a) na djelotovornost proizvodnih organizacija. U kojoj mjeri možemo prikupljanjem podatka na brz, efektivan i ekonomičan način pretvoriti ih u informaciju te na temelju informacije predložiti odluku u kom smjeru bi se daljnja proizvodnja odnosno poslovanje trebalo odvijati. A to iz razloga što je informacijski sustav u strogoj definiciji sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje, i isporučuje potrebne informacije na način da su dostupne svim članovima neke organizacije koji se njima žele koristiti. Kraća, ali daleko složenija definicija glasi da je IS dio poslovnog sustava koji daje podatkovnu sliku procesa iz realnog sustava. To vrši modelom podataka, modelom procesa i modelom izvršitelja. Diplomski rad usmjeren je na proizvodnu organizaciju Istarki vodovod d.o.o. Buzet. S time da to poduzeće, koje ima primarnu djelatnost proizvoditi i distribuirati vodu, ima specifičnu i prilagođenu organizacijsku shemu u odnosu na onu koju smo učili iz literature koje se bave organizacijom. Poglavlja koja ovaj diplomski rad obrađuje osim uvoda jesu: 2. Poslovni procesi i funkcije, 3. Proizvodna funkcija, 4. Informacijske i komunikacijske tehnologije u organizaciji, 5. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na djelotvornost proizvodne organizacije, 6. Zaključak. Prilikom izrade diplomskog rada korištene su razne metode znanstvenog istraživanja, kao što su induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, metoda apstrakcije i konkretizacije, metoda generalizacije, metoda deskripcije, te naravno komparativna metoda i statistička metoda kao metode koje smo koristili u analizama efektivnosti rada i usporedbe troškova zasnovanih na različitim primjenama tehnologija. U radu su korišteni izvori kao što su knjige, poslovni izvještaji konkretne organizacije, obrazloženja zaposlenika u organizaciji i Internet.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_158
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 18 Nov 2011 12:57
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 12:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/398

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku