E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacijska kultura na primjeru Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Divjak, Mirna (2010) Organizacijska kultura na primjeru Erste & Steiermärkische Bank d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (757kB)

Sažetak

U diplomskom radu pobliže se predstavlja organizacijska kultura, njene funkcije i utjecaj na buduće funkcioniranje organizacije. Počeci organizacijske kulture mogu se naći u literaturi staroj 60-ak godina, a veća joj se se pažnja posvećuje posljednjih 20-ak godina. Kao znanstvena disciplina javila se 1981. godine kad je uvedena kao predmet na Harvardu1. Danas je organizacijska kultura jedan od ključnih činitelja na kojem se zasniva uspjeh organizacije, odnosno poduzeća. Organizacijska ili kako je neki autori nazivaju korporacijska kultura jedan je od najznačajnijih koncepata organizacijske teorije. Uvođenje organizacijske kulture u suvremenu organizaciju dovelo je do promjene smjera promatranja ljudskog iskustva. Može se reći da ispod racionalne elegancije radnog mjesta stoji temeljna jezgra ljudskog duha koja je u suvremenim modelima promatranja osnova organizacijske kulture. U radu su navedene različite definicije organizacijske kulture, njena važnost i funkcije, njene karakteristike, kompleksnost, simboli organizacijske kulture, faktori utjecaja na nju, posebice kako je povezana sa strategijom u organizaciji. Pobliže, objašnjeno je zašto kultura poduzeća osigurava uspješnost i konkurentsku prednost svojih organizacija. Pojašnjen je i odnos kulture organizacije i subkulture unutar nje. Navedeni su modeli vrste i tipovi organizacijske kulture. Od modela objašnjeni su Pearsonov «AGIL» model, Ouchijev model i Peters-Watermanov model organizacijske kulture. U vrstama kulture pojašnjena je dominantna kultura i supkultura, jaka i slaba kultura, jasna i nejasna kultura, odlična (izvrsna) i užasna kultura, postojana i prilagodljiva kultura, te participativna i neparticipativna kultura. Slijedi prikaz Deal i Kenndeyjeve tipologije organizacijske kulture, Edwards i Kleinerove tipologije, Scholzove tipologije, Handyjeve tipologije, Jeffrey Sonnenfeldove, tipologije po Goffee i Jonesu i kao primjer pozitivne kulture Wal-Mart kultura. Iznijet je i Sheinov pristup ponašanja ljudi u organizaciji. Zatim, navodi se kako se organizacijska kultura formira, održava i mijenja, odnosno koji su glavni razlozi mijenjana organizacijske kulture, te koji se postupci koriste u promjeni organizacijske kulture. Prije zaključka objašnjena je organizacijska kultura Erste & Steiermärkische Bank d.d.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/2
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:07
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/402

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku