E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kulturni turizam kao oblik selektivnog turizma

Drandić, Kristina (2010) Kulturni turizam kao oblik selektivnog turizma. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (513kB)

Sažetak

Masovni turizam uz koji se vežu more i sunce sve više nestaje, a zamijenjuju ga selektivni oblici turizma. Poznati su mnogi oblici selektivnog turizma kao što su, primjerice, nautički, zdravstveni, kongresni, lovni, ribolovni, kulturni i mnogi drugi. Svaki od tih oblika selektivnog turizma prilagođava svoju turističku ponudu s obzirom na sam oblik, a u skladu sa turističkim proizvodima koje određena destinacija nudi. Selektivni oblici turizma poseban značaj pridaju održivom turizmu, koji predstavlja razvoj za sadašnje generacije ali na način da se ne ugrožava razvoj budućih generacija. Drugim riječima, potrebno je osigurati da se svi resursi koji se koriste danas također mogu koristiti u budućnosti. Postoje mnogobrojne i različite definicije kulturnog turizma. Kulturni turizam predstavlja putovanje turista s ciljem sudjelovanja na određenim kulturnim manifestacijama, festivalima, priredbama, posjete određene galerije, muzeja, lokaliteta, spomenika. On je uvjetovan kulturnom ponudom određene turističke destinacije. Ovaj oblik selektivnog turizma donosi mnoge prednosti i za turiste i za lokalno stanovništvo. Preduvjet razvoja kulturnog turizma je prihvaćanje lokalne zajednice i želja za razvitkom tog oblika turizma. Mnogi su spomenici i lokaliteti zaštićeni zahvaljujući razvitku kulturnog turizma. Svrha diplomskog rada je prikazati važnost kulturnog turizma kao jednog od najvažnijih i najpoznatijih oblika selektivnog turizma. Posebno će se u radu obraditi sam pojam kulturnog turizma, uloga međunarodnih organizacija koje kroz različite projekte podupiru razvitak tog selektivnog oblika turizma, kao i primjer kulturnog turizma kroz Last Minute Open Jazz Festival. Cilj diplomskog rada je ukazati na važnost razvitka kulturnog turizma, koji postaje sve češći motiv putovanja turista pri posjeti određene turističke destinacije. Kulturni turizam poboljšava kvalitetu turističkih proizvoda, privlači turiste veće platežne moći i produljuje turističku sezonu. Diplomski rad započinje obradom osnova turizma, odnosno definicijama pojmova turizma i turista, turističkim potrebama i motivima, te održivim turizmom. Najpoznatija podjela čovjekovih i turističkih potreba je klasifikacija potreba američkog psihologa Abrahama H. Maslowa koja je objašnjena u radu. Odmor je najčešći motiv odlaska ljudi na putovanje, ali ne i jedini motiv jer se njihov broj s vremenom sve više povećava. Pojam održivog turizma postaje sve aktualniji i daje poseban naglasak na očuvanje i zaštitu okoliša. Različite definicije pojmova kulturnog turizma i kulturnog turista predstavljaju početak drugog dijela diplomskog rada. Slijede kultura i kulturna baština, značenje kulturnog turizma u teoriji i praksi, povijest kulturnog turizma, te dosadašnja istraživanja i aspekti kulturnog turizma. Prikazana je i objašnjena tipologija kulturnog turista. Postoji pet tipova kulturnih turista, i to ciljani kulturni turisti, kulturni turisti s namjerom, slučajni, ležerni i usputni kulturni turisti. Početak razvoja kulturnog turizma još uvijek je nepoznat, ali najčešće se spominju 80. – te godine XX. stoljeća kada počinje akademsko istraživanje teme tog selektivnog oblika turizma. Međunarodne organizacije čiji se projekti odnose na razvitak kulturnog turizma jesu UNESCO, Europska Unija, Vijeće Europe, Svjetska turistička organizacija i nevladine organizacije ICOM, ICCROM i ICOMOS. Te organizacije čine treći dio diplomskog rada u kojem su navedeni njihovi realizirani projekti i aktivnosti. Među najvažnije projekte ubrajaju se Europska kulturna prijestolnica EU – a i Kulturni itinerari Vijeća Europe. Četvrti dio diplomskog rada obrađuje kulturni turizam u Hrvatskoj. Cilj Hrvatske je postati top destinacija kulturnog turizma, kojeg ostvaruje uz pomoć Strategije razvitka kulturnog turizma do 2010. godine, projekata Hrvatske turističke zajednice, Ureda za razvoj kulturnog turizma i Zajednice kulturnog turizma Hrvatske gospodarske komore. U sklopu Zajednice kulturnog turizma Hrvatske gospodarske komore djeluje Poslovni klub u kojem se razmatraju ideje i prezentiraju projekti iz područja kulturnog turizma. „Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj“ ili TOMAS je najpoznatije istraživanje profila gostiju koji posjećuju Hrvatsku, a provodi ga Institut za turizam od 1987. godine. TOMAS istraživanjem dolazi se do trendova turističke potražnje. Last Minute Open Jazz Festival kao jedinstven i zanimljiv Festival peti je dio diplomskog rada. Jazz postaje sve popularniji i njegova publika postaje sve brojnija, a neizmjerna ljubav prema toj glazbi potaknula je organizatore na organizaciju Festivala. Obogaćena turistička ponuda i razvitak kulturnog turizma malog mjesta u kojem se održava rezultat su održavanja Festivala. Pri izradi diplomskog rada korištene su metode analize i sinteze, metode dokazivanja i opovrgavanja, metode deskripcije i metoda intervjua. Korištena je odgovarajuća stručna literatura iz područja ekonomije i turizma, te specijalizirani časopisi i Internet stranice. Posebno zahvaljujem predsjedniku Udruge za kulturu „Kamene priče“ i vlasniku konobe „Kamene priče“ na zanimljivim i detaljnim odgovorima iz intervjua, te na korištenju fotografija Festivala. Intervju i fotografije znatno su doprinijeli kvalitetnoj izradi ovog diplomskog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/3
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:07
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/403

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku