E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga prerađivačke industrije u suvremenom gospodarstvu

Lesjak, Monika (2010) Uloga prerađivačke industrije u suvremenom gospodarstvu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (901kB)

Sažetak

Danas se hrvatsko gospodarstvo nalazi u recesiji, odnosno, desio se znatan pad ekonomske aktivnosti koji je vidljiv u različitim dijelovima gospodarstva koji traje više mjeseci. U prvih devet mjeseci 2009. godine, industrijska se proizvodnja smanjila za oko 9,7%. Pad industrijske proizvodnje najvećim je dijelom uvjetovan trendovima u prerađivačkoj industriji jer je najveća sastavnica ukupne industrijske proizvodnje. Broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji pada za oko 150 dnevno, pa se zato moraju donijeti mjere za suzbijanje krize. Cilj ovog diplomskog rada je pokazati najvažnije uzroke ključnih problema s kojima se suočava prerađivačka industrija Hrvatske od razdoblja tranzicije pa do danas, te kako su neke odabrane europske zemlje uspjele postići da njihova industrijska proizvodnja bude jedna od najkonkurentnijih kako u Europi tako i u svijetu. Polazna pretpostavka diplomskog rada sadržana je u činjenici da je Hrvatska mala zemlja čija industrijska proizvodnja ne predstavlja prijetnju za zemlje iz okruženja i integracije kojima teži. Hrvatska svake godine potroši više nego što proizvede te zbog toga dolazi do povećanja inozemnog duga. U Hrvatskoj treba podići standard stanovništva i postići da industrija bude činitelj koji moţe jamčiti dugoročno stabilan rast. U izradi ovog diplomskog rada kao glavni izvor korištena je uglavnom domaća literatura, starijeg i novijeg datuma, te internetske stranice. Podaci su prikupljeni sekundarnim istraživanjem. U istraživanju su korištene sljedeće metode: metoda deskripcije, analize i sinteze, metoda kompilacije te metoda komparacije. Rad je koncipiran tako da se sastoji od šest međusobno povezanih dijelova. U prvom dijelu, uvodu, definirani su predmet istraţivanja, cilj i polazna pretpostavka istraživanja, izvori i metode koje su korištene pri izradi diplomskog rada, te je iznesena struktura rada. U drugom dijelu govori se o industriji u izabranim europskim zemljama, tj. u Francuskoj, Njemaĉkoj i Italiji. U trećem dijelu navedena su podpodručja i obilježja prerađivačke industrije Hrvatske tijekom razdoblja tranzicije pa do danas. U četvrtom poglavlju objašnjena su osnovna obilježja industrijske politike te industrijska politika Hrvatske u pristupanju Europskoj uniji. U petom dijelu, zaključku, donose se zaključna razmatranja o danoj tematici, a u završnom dijelu rada, nalazi se popis literature i ostali izvori korišteni pri izradi ovog diplomskog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2010/6
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:10
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/406

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku