E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kulturni turizam i europski gradovi kulture

Grgorović, Gloria (2010) Kulturni turizam i europski gradovi kulture. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (353kB)

Sažetak

Kultura postoji od postanka čovječanstva, te tisućama godina razlikuje jedne narode i njihove običaje od drugih. Sa pojavom i razvojem turizma postala je neizostavan element turističke ponude, čime raste njena važnost i popularizacija. Najveća vrijednost kulture je u identifikaciji stanovništva, dok se u turističku ponudu ugrađuje da joj udahne karakter autentičnosti. Zasićenje turističkog tržišta masovnim turizmom utjecalo je na razvoj novih turističkih oblika. Kulturni turizam je tema ovog rada i predstavlja suvremeni turistički oblik, zastupajući želje i interese manjih skupina. Cilj ovog rada je razumijevanje društvenog aspekta kulturnog turizma i prednosti njegovog budućeg razvoja. Rad se sastoji od sedam cjelina. Nakon uvodnog poglavlja govori se o turizmu općenito, jer je kulturni turizam od samog razvoja turizma bio njegov sastavni element. Kao samostalni turistički oblik nastao je mnogo kasnije, te ga se smatra suvremenim pojmom. U poglavlju se definira pojam turizam i turist, povijesni razvoj turizma i glavni motivi koji utječu na odluku o putovanju i izboru turističke destinacije. Odnos kulture i turizma, te njihov zajednički učinak obrađuje se detaljnije u trećoj cjelini koja je u cijelosti posvećena kulturnom turizmu. Poglavlje sadrži teme poput: strateškog razvoja kulturnog turizma, njegova održivost, te uloga države u cjelokupnoj politici. Politika djelovanja i programi velikih međunarodnih organizacija na području kulturnog turizma analiziraju se u četvrtoj cjelini. U petoj cjelini govori se o programu Europske Unije pod nazivom „Europske prijestolnice kulture“, način izbora, te dugoročni i kratkoročni učinak izbora na gradove koji su ponijeli popularnu titulu. U šestoj cjelini riječ je o kulturnom turizmu u Europi, dok je za kulturni turizam u Republici Hrvatskoj osigurana sedma cjelina. Zaključak i kritički osvrt nalaze se u zadnjoj, osmoj cjelini. Podaci za izradu rada dobiveni su istraživanjem sekundarnih publikacija dosadašnjih istraživanja iz ove tematike objavljenih na internetskim stranicama i dosadašnjih istraživanja autora objavljenih knjiga navedenih u popisu literature, baze podataka Europske Unije i Europske komisije objavljene na službenim internetskim stranicama. Za izradu ovog diplomskog rada kao prikladne metode obrade podataka odabrane su: metode analize i sinteze, statističke metode, te metoda deskripcije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/8
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:06
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/408

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku