E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ugovor o alotmanu u Hrvatskom pravu

Škunca, Patricija (2010) Ugovor o alotmanu u Hrvatskom pravu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (252kB)

Sažetak

Najvažniji poslovi u turizmu su oni između turističke agencije i hotelskih odnosno ugostiteljskih poduzeća, zbog toga što turističke agencije ne bi mogle zadovoljiti osnovne potrebe turista za smještajem, prehranom i drugim uslugama, dok ugostiteljska poduzeća žele što bolje odnose s turističkim agencijama koje mogu znatno pridonijeti njihovim poslovnim rezultatima. Ugovor o alotmanu je kao dio cjeline prava u turizmu vrlo bitan ugovor u turističkom poslovanju, kojim su regulirana prava i obveze dvaju subjekata, odnosno hotelijera i agencija. Vječita borba između hotelijera i agencija pri sklapanju ugovora o alotmanu sastoji se u tome što hotelijeri zahtijevaju veću angažiranost agencija pri popunjavanju smještajnih kapaciteta u pred sezoni i post sezoni u kojima su smještajni kapaciteti oslabljeni, međutim agencijama je povoljnije popunjavanje kapaciteta u punoj sezoni u kojoj je lakše pronaći potencijalnog gosta odnosno klijenta, te zaraditi proviziju. U samoj poslovnoj praksi može se uvidjeti da agencije imaju mekaniju obvezu od hotelijera prilikom sklapanja ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem, kojima je u interesu popunit svoje smještajne kapacitete tokom cijele godine. Prilikom turističkog poslovanja poznate su dvije vrste ugovora o alotmanu, i to ugovor o alotmanu s pravom na jednostrani raskid, te ugovor s garancijom punjenja, u kojima se daje mogućnost izbora hotelijeru između te dvije vrste ugovora. Međutim, u pravilu hotelijer ne daje svoj cjelokupni smještajni kapacitet u alotman, jer jedan dio zadržava za direktnu prodaju potencijalno klijentu. Pored mnogih ugovora od kojih svaki ima svoje značenje u turističkom poslovanju ugovor o alotmanu slovi kao jedan od bitnijih ugovora u tom poslovanju, koji kao takav mora biti uvijek u pisanoj formi. Rad prikazuje sadržaj, pojam vrste, karakteristike, pravnu narav, formu ugovora o alotmanu, kao i obveze ugovornih strana odnosno agencija i hotelijera. Završni rad sastavljen je od pet međusobno povezanih dijelova: Prvom dijelu Uvodu, opisane su opće značajke ugvora o alotmanu u turističkoj poslovnoj praksi. Naslov drugog dijela je Pojam i vrste ugovora o alotmanu, u kojem se definira ugovor o alotmanu, te opisuju i pojašnjavaju vrste ugovora o alotmanu. Treći dio Karakteristike ugovora o alotmanu, opisuje sve bitne značajke, formu i pravnu narav ugovora koju ima u poslovnoj praksi. Četvrti dio, Obveze iz ugovora o alotmanu, pojašnjava i definira ugovorene strane ugovora, te se navode obveze putničke (turističke) agencije, kao i obveze hotelijera (ugostitelja) u poslovnoj praksi, te položaj i značenje samog gosta kao korisnika usluga. U petom dijelu, Zaključku, ukratko je opisana važnost ugovora o alotmanu, kao jednom od češćih ugovora koji se kao takav javlja u turističkoj poslovnoj praksi.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/12
Teme: 3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:09
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/412

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku