E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Valutne krize

Ostović, Dean (2010) Valutne krize. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (409kB)

Sažetak

Posljednjih nekoliko desetljeća ulažu se golemi znanstveni napori zbog boljeg razumijevanja valutnih kriza, analiziranja okolnosti u kojima su zemlje podložne valutnim krizama kao i pronalaženju načina sprječavanja takvih kriza. Fluktuirajući tržištni tečajevi stvorili su mogućnost trgovačkih špekulacija i povećali valutni rizik. Liberalizacija međunarodnog kretanja kapitala potakla je značajan rast na meñunarodnom financijskom tržištu što doprinosi većoj oscilaciji valutnih tečajeva, odnosno nestabilnosti. Proučavajući povijest valutnih kriza ističe se velika važnost pravodobnoga prepoznavanja rizika koji mogu generirati valutnu krizu. Utvrđivajući univerzalnost valutnih kriza traže se slična obilježja zemalja pogođenih valutnom krizom, ali budući da ih je u svijetu bilo svega nekoliko, navedeni pokušaj čini se još težim. Cilj istraživanja u ovom diplomskom radu je istražiti, analizirati te sustavno prikazati značaj valutnih kriza. Imajući na umu kompleksnost problema i predmeta istraživanja u ovom diplomskom radu postavljena je temeljna hipoteza da valutne krize imaju značajni utjecaj na stabilnost države. Izravno i u najužoj vezi s problemom i predmetom istraživanja, postavljenom hipotezom determinirani su svrha i ciljevi istraživanja: istražiti sve relevantne značajke o valutnom riziku, valutnoj krizi, o povijesti valutnih kriza, o teorijskim modelima valutnih kriza, te o empirijskim modelima valutnih kriza. U prvom dijelu, uvodu, formuliran je problem i predmet istraživanja, postavljena je hipoteza, navedeni su svrha i ciljevi istraživanja, navedene su znanstvene metode, te je obrazložena struktura samog diplomskog rada. U drugom poglavlju koji nosi naslov valutni rizik i valutna kriza definiraju se pojmovi valutnog rizika, valutnog tečaja i valutnih kriza. Objašnjavaju se vrste valutnog rizika, te mjerenje i upravljanje valutnim rizikom. Posebna pažnja pridodaje se upravljanjem valutnim rizikom u Republici Hrvatskoj. U trećem dijelu s naslovom povijesni pregled valutnih kriza kronološki su prikazane, navedeni su uzroci i posljedice valutnih kriza. U četvrtom poglavlju koji nosi naslov teorijski modeli valutnih kriza prikazani su i objašnjeni svi modeli valutnih kriza. U petom dijelu s naslovom empirijski modeli valutnih kriza prikazane su i objašnjene signalna metoda, metoda diskretnog izbora te ostali empirijski modeli. Posebni naglasak stavlja se na indeks pritisaka deviznog tržišta na kunu. Pri istraživanju i formuliranju rezultata istraživanja složene tematike koja je prezentirana u ovome diplomskom radu, kako bi se što lakše i što točnije otkrile i sustavno obradile znanstvene činjenice, podaci i informacije u odgovarajućim kombinacijama korištene su sljedeće metode znanstvenog istraživačkog rada: induktivna i deduktivna metoda, metode analize i sinteze, metoda klasifikacije, metoda deskripcije, metoda kompilacije, komparativna metoda i povijesna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Božina, Lovre
Dodatne informacije: 2010/15
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:10
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/415

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku