E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Pozicioniranje Hrvatske turističke ponude na turističkom tržištu mediterana

Peteh, Dragana (2010) Pozicioniranje Hrvatske turističke ponude na turističkom tržištu mediterana. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Turizam ima vrlo važnu ulogu u cjelokupnom gospodarstvu Hrvatske. Često se spominje i kao uzdanica našega razvoja, a u posljednje vrijeme, doba recesije i ekonomske krize, i kao spasitelj našega gospodarstva. Iako Hrvatska obiluje prirodnim ljepotama i raznolikom kulturno-povijesnom baštinom potrebno je više od toga da bi se zadovoljili sve zahtjevniji i izbirljiviji turisti današnjice. Turizam novoga doba traži jedinstven i prepoznatljiv turistički proizvod, konstantna unapređenja turističke ponude te istodobno očuvanje autohtonih elemenata. Upravo zbog toga dolazi do zaoštravanja odnosa među konkurentskim zemljama za osvajanje tržišne pozicije. Kako se Hrvatska snalazi u svom konkurentskom okruženju, konkretno među konkurentskim zemljama Mediterana u kojima dominira turistički proizvod „sunce i more“, tema je istraživanja ovog diplomskog rada. Polazeći od toga postavljamo hipotezu koja se nastoji dokazati kroz ovaj diplomski rad: Turistička ponuda Hrvatske konkurentna je ponudi turističkih zemalja Mediterana. Svrha ovoga rada je dobiti pregled trenutnog stanja hrvatskog turizma na turističkom tržištu Mediterana kroz analizu trendova u turističkom sektoru, utvrditi komparativne prednosti hrvatskog turizma i njegovu konkurentnu sposobnost. Cilj rada je razmotriti i uputiti na bitne pretpostavke kojima se može ojačati pozicija Hrvatske na Mediteranu te na taj način dokazati postavljenu hipotezu. U ovom radu prvenstveno je korištena metoda od pojedinačnog ka općem. Također su korištene metoda komparacije, metoda deskripcije te statistička metoda. Pri izradi ovog diplomskog rada korišteni su domaći i strani izvori podataka. Pojam konkurentnosti u turizmu je vrlo širok i zahtijeva kontinuirano praćenje. Konkurentna sposobnost Hrvatske kao turističke destinacije prati se kroz projekt Instituta za turizam pod nazivom Konkurentna sposobnost hrvatskog turizma i konkurentski „benchmarking“. Publikacija koja donosi preglede projekta je Tomas Istraživanje. Svjetski ekonomski forum objavljuje „Travel & Tourism Competitiveness Report“ pomoću kojeg se mjere faktori i politike koje omogućavaju razvoj sektora putovanja i turizma u različitim zemljama. Rad se sastoji od šest međusobno povezanih dijelova. U prvom dijelu UVODU, postavljena je hipoteza, određeni su svrha i cilj istraživanja, navedene su znanstvene metode korištene u istraživanju te određena istraživanja koja se bave ovom problematikom. TURIZAM U HRVATSKOJ naslov je slijedećeg djela rada gdje je istaknut hrvatski turistički potencijal te važnost samog turizma za Hrvatsku. Također se istražuju konkurentska i komparativna prednost, analiziraju se prihodi od turizma, navode se autentičnosti turizma i njegova atraktivnost. Ukratko su izloženi Strategija klastera te Strateški planovi razvoja. U trećem djelu, TURISTIČKA PONUDA I POTRAŽNJA MEDITERANSKIH ZEMALJA, kao što sam naslov govori kratkim se opisom upoznaju turistička ponuda i potražnja Hrvatske i konkurentskih zemalja koje nude isti proizvod, „sunce i more“. Kroz analizu indeksa konkurentnosti turizma i putovanja uspoređuje se odnos Hrvatske i zemalja konkurenata. Također se analiziraju emitivna tržišta Mediterana te se prikazuju inozemni dolasci u određenim zemljama. POZICIONIRANJE HRVATSKE NA TURISTIČKOM TRŽIŠTU MEDITERANA analizira se u četvrtom djelu ovoga rada. Gdje se Hrvatska trenutno nalazi te gdje želi biti u budućnosti opisano je u ovom djelu. Također se daje kratki uvid u stanje turizma u doba recesije. Pretposljednji dio rada nosi naslov SMJERNICE RAZVOJA HRVATSKOG TURIZMA u kojem se izlažu ciljevi budućeg razvoja, analiziraju se novi trendovi u turizmu kao i mogućnosti razvoja suvremenih tipova turizma u Hrvatskoj. U ovom djelu rada autor je dao kratak kritički osvrt na cjelokupno istraživanje. ZAKLJUČAK donosi sustavno prezentiranje rezultata istraživanja ovog diplomskog rada pomoću kojih se dokazuje postavljena hipoteza.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/18
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:09
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/418

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku