E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza efikasnosti u komunalnom gospodarstvu primjer: Pula Herculanea d.o.o.

Japundžić, Gordana (2010) Analiza efikasnosti u komunalnom gospodarstvu primjer: Pula Herculanea d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (561kB)

Sažetak

Komunalni sustav temelj je funkcioniranja svakog društva, koji se od povijesti pa do današnjeg dana izgrađivao i dopunjavao sa svrhom poboljšanja organizacije i kvalitete pružanja usluga s ciljem zadovoljavanja potrošača. U pravnom sustavu Republike Hrvatske područje komunalnog gospodarstva uređeno je Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Zakon uređuje načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja glede svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općina, gradova i grada Zagreba kao i županija kada je to određeno Zakonom. Od 1995.godine, kada je u Republici Hrvatskoj donesen Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon je više puta mijenjan i dopunjavan u cilju jasne i nedvojbene primjene, cijeneći pri tome potrebe jedinica lokalne samouprave. PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti u svom svakodnevnom radu rukovodi se vizijom, strategijom i ciljevima uspješnog poslovanja, uz adekvatnu poslovnu politiku poduzeća. U sklopu poduzeća djeluju 4 Djelatnosti: čistoća, hortikultura, kanalizacija i dimnjačari. Poslovanje poduzeća prikazano je financijskim pokazateljima po djelatnostima, fluktuacijom, kvalifikacijom i brojem radnika, satima rada, prekovremenim satima, što je potkrijepljeno tablicama i grafikonima. Na kraju ću se osvrnuti na djelovanje Djelatnosti Dimnjačari, koji ima za primarni cilj zaštitu života ljudi i imovine od požara, a što je regulirano Zakonom o zaštiti od požara, a samo obavljanje dimnjačarskih poslova regulirano je Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova. Isto tako tablicama i grafikonima prikazano je poslovanje Djelatnosti Dimnjačari (Usporedni račun dobiti i gubitaka za 2007.g., 2006.g. i planom za 2007.g., ukupni prihodi i rashodi, fizička ostvarenja i usluge utvrđivanja ispravnosti dimovoda po posebnom zahtjevu, kretanje bruto, neto i prosječnih plaća po mjesecima, kretanje bolovanja i usporedbom realizacije za razdoblje 2003.-2009. U prvom poglavlju govoriti ću o organizacijskoj strukturi poduzeća (pojam i definiranje, elementi, vrste, povezivanje). U drugom poglavlju osvrnut ću se na organizacijsku kulturu, o samom određivanju organizacijske kulture, ukratko organizacijsko okruženje kao i sastavnice i pokazatelje organizacijske kulture, vrste, formiranje i održavanje kao i čimbenike i trendove u organizacijskoj kulturi. Treće poglavlje obuhvaća poslovnu politiku i organizacijsku strukturu poduzeća PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Četvrto poglavlje odnosi se na poslovanje poduzeća PULA HERCULANEA d.o.o. sa temeljitim izvješćem o poslovanju sa pripadajućim tablicama i grafovima. Peto poglavlje govori o dimnjačarstvu odnosno poslovanju Djelatnosti Dimnjačari kao sastavni dio poduzeća PULA HERCULANEA d.o.o. U šestom poglavlju donosim zaključak sa popisom literature, tablica i grafikona.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2010/21
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.1 Javne financije, državne financije općenito
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.2 Gospodarska poltika. Kontrola gospodarstva. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 18 Nov 2011 10:42
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/421

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku