E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj određenih čimbenika glavnih emitivnih zemalja na turističke dolaske i noćenja unutar Istarske županije

Ivančić, Moris (2010) Utjecaj određenih čimbenika glavnih emitivnih zemalja na turističke dolaske i noćenja unutar Istarske županije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (656kB)

Sažetak

Predmet ovog diplomskog rada jest utjecaj određenih čimbenika glavnih emitivnih zemalja na turističke dolaske i noćenja unutar Istarske županije. Naime, kao što je poznato turizam je vrlo složena pojava modernoga doba koja za sobom povlači mnoga pitanja i okolnosti, i u svezi s tim predmet je mnogih ekonomskih, socioloških, psiholoških i ostalih znanstvenih istraživanja putem kojih se pokušavaju analizirati činjenice što tjeraju modernog čovjeka na odvajanje određenog vlastitog slobodnog vremena za dokolicu i stavljanje istoga u funkciju turizma. Precizno poznavanje određenih uzroka i čimbenika u turizmu od strane turističke ponude, u današnjem izrazito konkurentnom i elastičnom tržišnom mehanizmu kakav postoji, znači apsolutnu prednost i sposobnost predviđanja određenih trenutaka koji su presudni za opstanak na turističkom tržištu. Poznavati turizam znači ovladati golemim brojem činjenica, pretpostavki i raznovrsnih situacija, jer ako igdje vrijedi uzrečica „ Kupac je uvijek u pravu“, onda je to svakako na turističkom tržištu. Turistička je ponuda u posljednjih nekoliko desetljeća zahvaljujući tehnološkom napretku dosegla jako visok stupanj razvijenosti, tako da su i najudaljenije turističke destinacije postale svima dostupne. Upravo zbog tog tehnološkog napretka turističko je tržište svakim danom sve elastičnije. Turističkim je destinacijama temeljni zadatak postao borba za svakog gosta, a to se svakako može ostvariti jedino podizanjem kvalitete turističke ponude i poznavanjem navika i trendova samih korisnika usluga. Sve što nastoje dosegnuti najeminentnije turističke velesile i destinacije, to je zadatak i hrvatskog turizma kako bi mogao opstati u svjetskoj konkurenciji. Istarska županija kao naglašena turistička regija nastoji na sve moguće načine držati korak sa takvim trendovima. Kako bi se moglo detaljnije segmentirati bogatu turističku ponudu na području Istarske županije i objasniti utjecaj određenih situacija iz prošlosti u ovom će se diplomskom radu preciznije analizirati dolaske i noćenja u proteklih 5 godina (od 2005. do 2009. godine) u Turističkom naselju Barbariga koje spada pod područje Grada Vodnjana. Naime, TN Barbariga jedno je od većih naselja apartmanskog tipa na području Istarske županije i najveća turistička destinacija na području Grada Vodnjana. Marketinški je zastupljeno na svim važnijim turistički emitivnim tržištima. U drugom će se poglavlju prikazati osnovna obilježja turizma i temeljne značajke istoga kako bi se moglo razumjeti koji su to sve elementi suvremenog fenomena kakav je turizam. Imat će se prilike vidjeti kako funkcionira turističko tržište i koji su faktori koji sudjeluju u njegovom oblikovanju. Osim toga opisat će se vrlo važan čimbenik turističkog tržišta, a to je turistička ponuda. U trećem će se poglavlju prikazati temeljna obilježja turizma u Istarskoj županiji, te njegov povijesni razvoj i postojeće trendove. Osim toga, upoznat će se i proces razvoja turizma na području Grada Vodnjana, kao sastavnog dijela turizma Istarske županije u čijem je sastavu i TN Barbariga. Iz tih će se obilježja u analizama koje slijede lakše shvatiti važnost utjecaja određenih čimbenika na turističke dolaske i noćenja unutar navedenih područja. U četvrtom će se poglavlju putem statističkih podataka dobiti podatke o strukturi gostiju i noćenjima gostiju, tako da će se iz tih podataka moći uvidjeti koje su najvažnije emitivne zemlje značajne za turizam na području Istarske županije, Grada Vodnjana i TN Barbariga. Vezano uz iste vršit će se ekonometrijske analize. Kod ekonometrijske analize u obzir će se uzeti najvažniji čimbenici koji su značajni za određenu emitivnu zemlju (realni dohodak dotične zemlje, svjetska ekonomska kriza, svjetsko i europsko nogometno prvenstvo), a koji uvelike utječu na broj dolazaka i dužinu trajanja boravka gostiju (noćenja) u određenoj turističkoj destinaciji. Kako bi se odredili čimbenici koji su važni za dolazak i noćenja turista iz glavnih emitivnih zemalja u TN Barbarigu koristit će se višestruka regresijska analiza. Pristup modeliranju bit će da se u početku uključe u model sve varijable koje se smatraju potencijalnim važnim čimbenicima za objašnjenje kretanja dolazaka i noćenja turista, tzv. Početni model, te nakon toga će se ići u sekvencijalno odstranjivanja varijabli iz modela koje značajno ne doprinose objašnjenju zavisnih varijabli. Na taj će se način na kraju dobiti završni, Finalni model, koji je po statističko-ekonometrijskim svojstvima bolji u odnosu na početni model. Na kraju će se u zaključku sintetizirati rezultati dobiveni navedenim ekonometrijskim modelima.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/22
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.43 Ekonometrija
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:10
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:10
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/422

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku