E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Dionica u hrvatskom pravu društava i pravu EU

Kovačević, Dragica (2010) Dionica u hrvatskom pravu društava i pravu EU. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (519kB)

Sažetak

Tema ovog diplomskog rada jesu dionice prema Hrvatskom pravu društva i pravu EU. Razlog odabira navedene teme jest ne samo njezina aktualnost i zanimljivost, već i moji osobni afiniteti prema tom područiju trgovačkog prava. Cilj ovog rada je naglasiti važnost promjena koje su se dogodile u dioničkom društvu. Na samom početku, u drugom dijelu, obradit ćemo dioničko društvo u Hrvatskom pravu društva, od samog pojma dioničkog društva, osobnih obilježja, organa i temeljnog kapitala. Dionice možemo kupovati i prodavati izravno od prodavatelja, dakle u privatnom aranžmanu ili na mjestima organiziranog javnog trgovanja. Preporučuje se kupovina na mjestima organiziranog javnog trgovanja. tj. na burzama. U trećem dijelu posebnu ćemo pažnju posvetiti samim dionicama, u kojim ćemo pokazat da se dionice javljaju kao dio temeljnom kapitala, kao skup prava i obveza i kao isprava odnosno vrijednosni papir, te da vrijednost dionica može biti nominala, knjigovodstvena i tržišna. Vrsta dionica su mnogobrojne, a obradit ćemo one najbitnije, odnosno prema rodu, naznaci vlasnika, pravu glasa, opozivu, po kriteriju burze, redosljedu izdavanja te računovodstvene dionice. Dioničar s 95% temeljnog kapitala i ostali dioničari koji imaju manje od 5% temeljnog kapitala nisu u jednakom pravnom položaju u odnosu na upravljanje društvom, vidjet ćemo kakva su prava i obveze dioničara, kao i kava su to imovinska i upravljačka prava dioničara. U četvrtom dijelu ćemo obradit dionice u pravu Europske unije, te ćemo odmah u prvom dijelu ukratko obraditi direktivu o glasačkim pravima u Europskoj uniji U drugom dijelu četvrtog poglavlja obraditi čemo Europsko dioničko društvo, vidjet ćemo što je to Societas Europea, njegov pojam i temeljna obilježja, te odakle se razvila sama ideja o stvaranju jednog takvog društva. Glavna skupština je obavezni organ društva, ali je isto tako ostavljeno da pojedine države članice same donesu odluke u vezi sustava upravljanja, u kojem se odlučuju za monistički ili dualistički sustav upravljanja. U četvrtom dijelu obraditi ćemo sami pojam dionice u Europskoj Uniji, gdje ćemo napraviti usporedbu između tri države, te vidjeti kako svaka od njih definira dioničko društvo i pojam dionice. S obzirom da je naš zakon rađen po uzoru na njemačke propise, vidjet ćemo da dionice u Europskoj uniji imaju slična obilježja kao i u Republici Hrvatskoj, te kakve su prednosti i nedostaci Europskog dioničkog društva. U osmom dijelu četvrtoga poglavlja obradit ćemo uključenost i sudjelovanje zaposlenih, kojim se osigurava pravo, putem sporazuma između poslodavca i zaposlenih, uključenosti zaposlenih na donošenje odluka u društvu. U zadnjem, petom, poglavlju vidjeti ćemo koje su zajedničke odredbe dioničkog društva i Societas Europea, te koje su se promjene već dogodile u našem zakonu. Zakonom o trgovačkim društvima nakon izmjena i dopuna u hrvatsko pravno uređenje dioničkog društva uvodi monistički ustroj organa društva. Time će se Republika Hrvatska pridružiti većini država članica europske unije koje omogućavaju primjenu monističkog ustroja organa dioničkog društva. Neke od zemalja Europske unije u svom pravnom uređenju, monistički ustroj organa društva određuju kao jedinu mogućnost, dok druge daju mogućnost izbora između ova dva rješenja. Republika Hrvatska je od 1. travnja 2008. dala dioničkim društvima slobodu izbora između ova dva ustroja organa društva, na način da će dionička društva u svojim statutima odlučiti da li će zadržati dualistički ustroj koji su do sada imala, ili ga zamijeniti monističkim ustrojem organa društva.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/24
Teme: 3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:06
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/424

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku