E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Financijska struktura poslovnih banaka i likvidnost gospodarstva

Jeromela, Mate (2010) Financijska struktura poslovnih banaka i likvidnost gospodarstva. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (458kB)

Sažetak

Osnovni cilj rada je analizirati financijsku strukturu poslovnih banaka, uvidjeti temeljne probleme hrvatskog bankarskog sektora, te utvrditi koje su posljedice nerazvijene bilančne strukture poslovnih banaka na likvidnost hrvatskog gospodarstva. Svrha rada jest utvrditi povezanost financijske strukture poslovnih banaka sa likvidnošću gospodarstva. Ta povezanost najbolje se očituje na primjeru Republike Hrvatske, a to će ujedno i biti predmet istraživanja u radu. Diplomski rad sastoji se od dva djela. U prvom djelu teorijski će se obrazložiti pojmovi financijskih institucija, financijske strukture i likvidnost gospodarstva, kako bi na iznesenim osnovama u drugom dijelu rada definirali financijsku strukturu hrvatskih poslovnih banaka i likvidnost hrvatskog gospodarstva. Razvijenost financijske strukture poslovnih banaka pozitivno utječe na likvidnost gospodarstva. Iz tog odnosa i u skladu s time, možemo kazati da je likvidnost gospodarstva, pa i njegov razvoj determiniran razvojem bankarskog sektora, odnosno financijske strukture banaka, u pojedinoj državi, odnosno regiji. U prvom poglavlju definiraju se financijske institucije, upravo iz razloga poznavanja njihove uloge u financijskom sustavu i sveukupnom gospodarstvu. Zatim, definiranjem financijske strukture, razlaže se poslovno područje banaka, kao najstarijih i najvažnijih financijskih institucija. S tim u svezi treba napomenuti da poslovne banke zajedno sa središnjom bankom definiraju i razinu količine novca u optjecaju. Stoga u slijedećem poglavlju kod definiranja likvidnosti gospodarstva, osvrćemo se i na ulogu poslovnih banaka i središnje banke u financiranju gospodarstva. Definirajući pojam likvidnost, u nastavku poglavlja obrazložene su tri temeljne skupine financijskih oblika, odnosno monetarnih agregata. Nadalje, obrazložena je emisija novca i multiplikacijski proces poslovnih banaka, a sve to kako bi objasnili na koje sve načine novac dolazi u optjecaj. Treće poglavlje odnosi se na financijsku strukturu hrvatskih poslovnih banaka i likvidnost hrvatskog gospodarstva. U tom dijelu primjenjujući teorijske osnove, definiraju se glavni uzročnici nedovoljno razvijene financijske strukture hrvatskih poslovnih banaka, kako bi uspostavili uzročno posljedičnu vezu sa likvidnošću hrvatskog gospodarstva. Isto tako dan je prikaz financijske strukture poslovnih banaka, bilančno, u razdoblju nakon 2000. godine, kako bi na toj osnovi razmotrili i utjecaj monetarne politike Hrvatske narodne banke na razvoj financijske strukture poslovnih banaka. Utjecaj monetarne politike na strukturu financijskog i kreditnog potencijala banke izraženiji je u rudimentarnim gospodarstvima, kao što je hrvatsko. Stoga, pri sagledavanju njenog utjecaja na financijsku strukturu poslovnih banaka uočavamo bitne promjene posljednjih godina, a koje karakteriziraju uvođenje i korištenje novih, do sada nekorištenih instrumenata monetarne politike, među kojima je sve veća zastupljenost politike otvorenog tržišta. Stoga, analizom financijske strukture hrvatskih poslovnih banaka utvrdit će se temeljni uzroci nelikvidnosti hrvatskog gospodarstva. U radu su korištene slijedeće znanstvene metode: analize, sinteze i dedukcije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Božina, Lovre
Dodatne informacije: 2010/25
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:06
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/425

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku