E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj globalizacije na siromaštvo

Soldatić, Dean (2010) Utjecaj globalizacije na siromaštvo. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (739kB)

Sažetak

Globalizacijski proces, njegov utjecaj na svjetsko gospodarstvo, ekonomski rast i razvoj zemalja, te njegov utjecaj na siromaštvo, predmet su istraživanja ovog rada. Istaknuto je da globalizacija ima i negativne i pozitivne aspekte, ali da svakako donosi značajne promjene. Razvijeni svijet nosilac je procesa globalizacije i upravo je on najbolje iskoristio aktualne globalne okolnosti. U razvijenim zemljama globalizacija pozitivno korelira s rastom. Razvojem informatičke i komunikacijske tehnologije svijet je postao jedinstveni sustav, a veza između dva subjekta u različitim dijelovima svijeta nerijetko se ostvaruje u roku od nekoliko minuta. Stvaranje gospodarskih i političkih integracija u uzročno-posljedičnoj je vezi s procesom globalizacije. Svijet novog tisućljeća oblikuju globalizacija, liberalizacija i tehnološki razvoj. Ne može se sa preciznošću tvrditi ja li globalizacija utjecala na nejednakost, no brojne činjenice ukazuju da su najviše profitirale najrazvijenije zemlje, dok su nerazvijene i one u razvoju tim procesom još više zabačene unatrag (npr. već se 20. godina ne smanjuje broj siromašnih). No, bez obzira, brojne promjene koje globalizacijski proces nosi sa sobom donijele su i koristi nerazvijenima i onima u razvoju. Globalizacija dovodi do stvaranja trgovačkih blokova, globalnih tvrtki i globalne ekonomije. Svijet na taj način postaje jedinstveni sustav, a svjetsko tržište dostupno svima. Ekonomska globalizacija nudi zemljama širom svijeta mnoge mogućnosti. Upravo zahvaljujući tim mogućnostima mnoge su zemlje napredovale od svjetske periferije do vrlo razvijenih jezgara te mogu poslužiti kao dobar primjer drugim zemljama koje tek kreću u osvajanje tržišta. Cirkulacijom ljudi, roba i informacija povezuju se regije i ostvaruje interakcija. Dolazi do procesa decentralizacije te ustupanja moći i suverenosti država nadnacionalnim tijelima. Globalizacija ubrzava te procese te oblikuje nove uvjete kojima se moraju prilagoditi svi koji žele uspjeti. Globalizacija oblikuje našu sadašnjicu kao malo koji suvremeni proces. Stoga ne iznenađuje veliki interes za razlučivanje utjecaja globalizacije na varijable kao što su rast, nejednakost i siromaštvo. S obzirom da je gotovo 3 mld ljudi još uvijek siromašno, može se povući zaključak da globalizacijski proces nije najbolji način rješavanja problema siromaštva.Globalizacija ima više oblika. Stoga je potrebno pronaći onaj oblik koji će donijeti koristi i onima kojima je ona najpotrebnija – najsiromašnijima. Diplomski rad je podijeljen u četiri glavna dijela. U prvom dijelu pod nazivom Globalizacija koji slijedi nakon uvoda, obrađuje se pojam, razvoj, nositelji i glavne karakteristike i aspekti globalizacijskog procesa. Između brojnih aspekata globalizacije, koji se odražavaju u svim poljima života i djelovanja suvremenog čovjeka od ekonomskog, političko-pravnog i kulturnog aspekta u drugom dijelu posebno je obrađen Ekonomski aspekt globalizacijskog procesa. Prikazani su temeljni ekonomski pokazatelji u međunarodnoj razmjeni, inozemnim direktnim investicijama (izravna strana ulaganja), značaj multinacionalnih kompanija na svjetskoj razini, u Europi i Republici Hrvatskoj. Treći dio pod nazivom Globalizacija i siromaštvo, obuhvaća definiranje pojma i granice siromaštva. Prikazuje se utjecaj globalizacije na zemlje u razvoje i nerazvijene zemlje, koje bez obzira na različitosti i veličinu zemlje uvijek prati začarani krug siromaštva. U dijelu prikazan je kritički osvrt svjetski poznate knjige harwardskog profesora Davida S. Landesa pod nazivom: "Zašto su neki tako bogati, a neki tako siromašni?" U posljednjem dijelu prije Zaključka obrađen je Antiglobalistički pokret koji je nastao kao reakcija na brojne negativne posljedice koje globalizacija donosi posebno u nerazvijeno društvo i zemlje i razvoju. Posebno je značajno istaknuti i Fair Trade kao trgovinsko partnerstvo čija je strategija ukidanje siromaštva kroz stvaranje održivog razvoja i poslovnih mogućnosti za proizvođače koji su u konvencionalnom načinu trgovine ekonomski potčinjeni.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2010/28
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:10
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/428

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku