E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena teorije igara na slučaju financijskog savjetovanja

Kostelić, Katarina (2010) Primjena teorije igara na slučaju financijskog savjetovanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

„Teorija igara je matematički sustav za analizu i predviđanje ljudskog ponašanja u strateškim situacijama.“ (Camerer, Ho, Chong, 2001: 1). Uvrijeţena je upotreba modela teorije igara za proučavanje interakcija igrača na makro razini, između drţava, i mikro razini, između poduzeća, udruga, koalicija, sindikata, stranaka i grupa. U ovom će se radu testirati primjenjivost teorije igara na interpersonalnoj razini, odnosno u interakciji dva pojedinca i to na primjeru financijskog savjetovanja. Istovremeno će se preispitati odrţivost koncepta racionalnosti u modelima interpersonalne interakcije. Cilj rada je kreirati model koji će vjerno opisati konkretan slučaj iz prakse financijskog savjetovanja s naglaskom na komunikaciju, uz primjerenu korekciju pojma racionalnosti. U početku razrade biti će detaljnije objašnjena teorija igara kroz povijesne podatke i pojmovnu račšlambu. Slijede općeniti podaci o financijskom savjetovanju prikupljeni metodom neposrednog promatranja. Proces financijskog savjetovanja raščlaniti će se na faze. Proces istraživanja je induktivan, te će se modeli teorije igara primjenjivati na pojedinim fazama savjetovanja. Metodom kompilacije različiti modeli teorije igara biti će prilagođeni pojedinim fazama savjetovanja i to prvo modeli statične igre potpune informacije, zatim dinamičke igre potpune informacije, pa dinamičke igre nepotpune informacije. Model evoluira i kroz prostor mogućih strategija, koje su u prvim primjerima jednake i ponavljane iz faze u fazu, a kasnijim igrama se mijenjaju ovisno o fazi igre uz mogućnost, ali ne i nuţnost ponavljanja. Pri sintezi pojedinačnih modela u sveobuhvatan model financijskog savjetovanja koristiti će se bihevioralni elementi dobiveni istraživanjem putem ankete s ordinalnim ljestvicama. Dobiveni rezultati usporediti će se s konkretnim slučajem iz prakse kako bi se utvrdilo da li modeli vjerno opisuju stvarnost.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/38
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:09
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/439

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku