E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstvo poreza u Holcimu (Hrvatska)d.o.o.

Keresteš, Sofija (2010) Računovodstvo poreza u Holcimu (Hrvatska)d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (12MB)

Sažetak

Trgovačko društvo je pravna osoba čije su osnivanje i ustroj određeni Zakonom o trgovačkim društvima. Trgovačka društva jesu: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću. Osnovni cilj ovog diplomskog rada je upoznavanje s poreznim računovodstvom u odabranom trgovačkom društvu. Porezno računovodstvo ima dva osnovna cilja: usklađenost s poreznim zakonom i obračun što manje porezne svote. Kako su porezne stope u cijelom svijetu značajne, umanjenje poreznih obveza u centru je interesa i pojedinaca i menadžmenta poduzeća, neovisno o veličini poduzeća. Zadatak je računovodstva ne samo izračunati poreznu obvezu, već i planiranje transakcija poduzeća koje će rezultirati najmanjim svotama poreza. Na temelju evidencije trgovačkog društva «Holcim (Hrvatska) d.o.o.» iz Koromačna objašnjeno je koje su poreze, doprinose i naknade trgovačka društva dužna plaćati. To je izvedeno na način da je svaki porez ponajprije određen sa aspekta porezne regulative, te zatim je za svaki taj porez dan primjer njegove primjene u praksi. Podaci koji su korišteni pri izradi rada odnose se na poslovnu godinu 2007. U istraživanju teme diplomskog rada te obradi relevantne znanstvene i stručne literature korištene su različite metode: metoda analize i sinteze, deskriptivna metoda i aplikativna metoda, a najčešće korišteni izvori informacija pri izradi diplomskog rada bili su porezni zakoni i propisi, stručni časopisi iz područja financija, računovodstva i poreza, te evidencije trgovačkog društva «Holcim (Hrvatska) d.o.o.». Diplomski rad se sastoji se od pet dijelova. U prvom poglavlju opisuje se značajnost problema, ukazuje na cilj rada i navode metode istraživanja. U drugom poglavlju dan je kratki uvid u poslovanje «Holcima (Hrvatska) d.o.o.», te uspješnost njegova poslovanja. Treće poglavlje čini srž ovog diplomskog rada gdje su prikazani svi porezi kojima se oporezuje trgovačko društvo, što je popraćeno knjigovodstvenim podacima čime je prikazana primjena tih poreza u praksi. U četvrtom poglavlju navedene su kaznene odredbe za neprijavljivanje i neplaćanje poreznih obveza i doprinosa. Zadnje poglavlje završava zaključnim razmatranjem svih tema koje su bile dotaknute u pojedinim dijelovima ovog diplomskog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/41
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Nov 2011 10:43
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 10:43
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/442

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku