E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Regionalna politika Europske unije i Hrvatske

Benčić, Viktorija (2010) Regionalna politika Europske unije i Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (838kB)

Sažetak

Regionalna politika je politika financijske solidarnosti i kohezije. Osmišljena je kako bi utjecala na smanjenje razlika koje postoje u razvijenosti između zemalja Europske unije, odnosno kako bi pomogla manje razvijenim zemljama i regijama da uhvate korak sa razvijenima. Ostvarenje navedenog nastoji se postići dodjelom sredstava putem strukturnih fondova i kohezijskog fonda Europske unije. Ova politika kroz regionalni pristup nastoji postići ujednačeni razvoj cjelokupnih nacionalnih gospodarstava pritom potencirajući uvjete za jednake mogućnosti razvoja u svim državama članicama i kandidatkinjama za članstvo. Osnovna su svrha i cilj ovog rada analizirati regionalnu politiku Europske unije, kao jednu od njezinih najvažnijih i najkompleksnijih politika, te utvrditi koliko je uspješno Hrvatska do sada ispunjavale svoje obveze, u okvirima pristupanja Europskoj uniji i izvlačila iz toga koristi za sebe. Polazne pretpostavke rada su: da je regionalna politika znatno doprinijela razvoju gospodarstava zemalja ĉlanica Europske unije, da Hrvatska ostvaruje napredak prema usklađivanju sa pravnom stečevinom Europske unije, ali da su potrebni puno veći napori kako bi povećala svoju apsorpcijsku sposobnost, odnosno ostvarila što bolju poziciju kad jednom postane ĉlanica Unije. U drugom poglavlju rada određuje se pojam regionalne politike i objašnjava se problem nejednake regionalne razvijenosti, kao uvod u nastavak rada u kojem ćemo vidjeti kako se sa tim problemom suočava Europska unija. U trećem poglavlju je prikazan tijek nastanka i razvoja regionalne politike Europske unije te obilježja suvremene regionalne politike. Obrađeni su ciljevi i instrumenti kojima se ova politika koristi u svome djelovanju i institucije koje su nadležne u njezinoj provedbi. Analizira se dodjela sredstava strukturnih fondova zemljama članicama Europske unije te učinci tih sredstava na njihov gospodarski razvoj. Ĉetvrto poglavlje odnosi se na regionalnu politiku Hrvatske, gdje su prikazana obilježja dosadašnje politike, a zatim i hrvatska regionalna politika u okvirima regionalne politike Europske unije. Kao važan moment ovdje je istaknut Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji je nedavno donesen, a i veoma bitan za daljnji razvoj regionalne politike. Potom su utvrđeni i nedostaci postojeće politike te su definirani izazovi na koje Hrvatska mora što uspješnije odgovoriti za što bolje i kvalitetnije uključivanje u regionalnu politiku Europske unije. U radu su korištene metode deskripcije, u smislu ocrtavanja činjenica vezanih kako za regionalnu politiku EU-a tako i za regionalnu politiku Hrvatske, i kompilacije u okviru koje su kao relevantni uzeti najnoviji radovi i istraživanja vezani uz temu ovog diplomskog rada. Osim navedenih korištene su još i metode analize i sinteze.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/42
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 332 Regionalna ekonomika, teritorijalna ekonomika. Ekonomika korištenja zemljišta. Ekonomika stanovanja
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 18 Nov 2011 12:57
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 12:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/443

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku