E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Oporezivanje stranaca u Republici Hrvatskoj

Vuletić, Anđela (2010) Oporezivanje stranaca u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (419kB)

Sažetak

Tržište rada je za svako društvo složeno i s mnogih aspekata bitno područje, a utjecaj zapošljavanja i rada stranaca odražava se kako na tržište rada tako i na domenu javnih financija svake države. Cilj rada je pojasniti i prikazati oporezivanje stranaca s posebnim osvrtom na oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada. Svrha je da se predoče razlike u oporezivanju dohotka nerezidenata i oporezivanju dohotka rezidenata Republike Hrvatske. Rad stranaca se u Republici Hrvatskoj oporezuje porezom na dobit po odbitku, porezom na dohodak, te porezom na dodanu vrijednost. Kada nerezident boravi u Republici Hrvatskoj zbog obavljanja nesamostalne djelatnosti, prilikom oporezivanja dohotka najprije se treba odrediti porezna rezidentnost i postojanje Međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i ugovora o socijalnom osiguranju. Ukoliko je zaposlenik rezident države s kojom Republika Hrvatska nije sklopila Međunarodni ugovor oporezivanje dohotka će se vršiti prema Zakonu o porezu na dohodak, odnosno prema tuzemnim propisima. Ako je Republika Hrvatska sklopila sa državom rezidentnosti zaposlenika Međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i ugovor o socijalnom osiguranju, tada se primjenjuju odredbe tih ugovora. Ovisno o pojedinim Međunarodnim ugovorima, dohodak od nesamostalne djelatnosti će se oporezivati u državi rezidentnosti zaposlenika ili u državi obavljanja djelatnosti. Za razliku od rezidenata, nerezidenti ne mogu osnovicu umanjiti za odbitke za uzdržavane članove uže obitelji i djecu, te nisu obveznici plaćanja prireza porezu na dohodak i posebnog poreza. Ukoliko podnese godišnju poreznu prijavu, porezna osnovica mu se može umanjiti i za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu do visine zakonom propisanih obveznih doprinosa, dio osobnog odbitka uz propisane uvjete i do propisane svote za dana darovanja, ali mu se ne mogu priznati osobni odbici za zdravstvene usluge, stambene potrebe i uplaćene premije osiguranja, kao rezidentu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Krtalić, Sandra
Dodatne informacije: 2010/43
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.1 Javne financije, državne financije općenito
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Nov 2011 10:43
Zadnja promjena: 23 May 2014 08:23
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/444

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku