E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Peteh, Biserka (2010) Poticanje malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (410kB)

Sažetak

Tematika diplomskog rada bavi se poticajima koje mali i srednji poduzetnici ostvaruju u Republici Hrvatskoj, odnosno o poticajnim mjerama gospodarske politike usmjerene na razvoju, restrukturiranju i tržišnom prilagođavanju malog gospodarstva kao pretpostavci jačanja konkurentske sposobnosti gospodarstva. S obzirom na činjenicu da su mali i srednji poduzetnici pokretači gospodarskog rasta i inovativnosti, a ujedno su i generator zapošljavanja, nužno je stvoriti uvjete za njihov rast i razvoj kroz usklađenu državnu politiku kojom se obuhvaćaju aktivnosti različitih područja. Na tragu toga Republika Hrvatska osnovala je Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo (HAMAG) kao posebnu instituciju za razvoj i poticanje malog gospodarstva. Svrha njezina djelovanja je u poticanju razvoja malog gospodarstva i povećanja njegova udjela u gospodarstvu RH, stvaranjem poticajnog okruženja, kroz razvoj učinkovite potporne infrastrukture na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kroz omogućavanje korištenja potpora u financiranju, primjeni i razvoju tehnologija, unapređenju kvalitete, povećanju konkurentnosti, osiguranju tržišta i novom zapošljavanju, te kroz povezivanje, suradnju i umrežavanje poduzetnika, institucija i potpora. Isto tako Vlada RH na prijedlog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) donosi Program poticanja malog i srednjeg poduzetništvu za razdoblje od četiri godine, posljednji je donesen za razdoblje 2008 -2012. godine. Kako bi se provele mjere iz tog Programa MINGORP-a izrađuje godišnje Operativne planove poticaja za malo i srednje poduzetništvo. Upravo je i cilj moga diplomskoga rada dati uvid o poticajnim mjerama i aktivnostima koje se provode radi ostvarivanja ključnih ciljeva razvoja malog gospodarstva, o kriterijima i uvjetima za dobivanje potpora kao i o rezultatima provedenih poticajnih mjera. Struktura diplomskog rada slijedi navedene ciljeve kao polazne osnove. U prvom poglavlju govori se općenito o poduzetništvu, zatim o stanju malog i srednjeg poduzetništva na početku primjene novog Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje 2008-2012. godine. Ukazano je i na probleme s kojima se mali i srednji poduzetnici susreću i na kraju nabrojeni su ključni ciljevi razvoja malog i srednjeg poduzetništva za naredno razdoblje. O aktivnostima i mjerama za ostvarivanje utvrđenih ciljeva navodi se u drugom poglavlju. Provedba Programa kroz Operativne planove za svaku godinu obrađeno je u trećem poglavlju. Radi se o Operativnim planovima za 2008., 2009. i 2010. godinu u kojima su razrađene pojedine poticajne mjere i provedbene aktivnosti, potrebna sredstva, izvori i način korištenja sredstava, te uvjetima za dodjelu potpora. U četvrtom poglavlju prikazani su rezultati do sada provedenih Operativnih planova poticaja malog i srednjeg poduzetništva (2008. i 2009. godina), te je dan pregled dodijeljenih potpora po projektima MINGORP-a, kao i potporama dodijeljenim po županijama. Zaključni dio sadrži sažetak danih potpora, odnosno projekti kojima je dan najveći značaj u odnosu na utvrđene ciljeve, te utjecaj potpora na financijske rezultate poduzetnika korisnika istih. Na kraju navedeni su problemi s kojima se i nadalje svakodnevno susreću mali i srednji poduzetnici, te potreba za kontinuiranim provođenjem potpora.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2010/44
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Nov 2011 10:43
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/445

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku