E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj turizma na području općine Bale

Udovičić, Ester (2010) Razvoj turizma na području općine Bale. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

Komparativna prednost razvoja općine Bale je provođenje razvoja mjesta baziranog na postavkama održivog razvoja. Budući će se razvoj temeljiti na što je manje mogućoj izgradnji te nastojati prilagoditi tu izgradnju okolišu i njegovu očuvanju u što je najviše mogućem prirodnom izdanju. Problem istraživanja ovog rada je pomanjkanje konkretnih podataka o turizmu na području Bala, ali i nedostatak literature vezane za ovu problematiku. Osim toga nema niti konkretnih podataka vezanih za dolaske turista, njihovu potrošnju unutar mjesta te slične kvantitativne podatke. Predmet istraživanja rada je općeniti razvoj turizma u općini Bale, počevši od turizma, zatim položaja općine te povijesti. Osim toga, jedan veliki dio zauzima Prostorno-programska studija razvoja, koja je od velike važnosti za razvoj kako samog mjesta, tako i turizma u mjestu. Slijedi Studija o razvoju ruralnog područja u okviru Prostorno-programske studije razvoja, i na samom kraju obrađuje se projekt Mon Perin, ideja o njegovom začetku te sve posebnosti vezane uz ovaj projekt. Temeljna radna hipoteza ovog rada odnosi se na razvoj mjesta kako bi ono postalo jedna od top destinacija u kategoriji selektivnog i elitnog turizma na zapadnom dijelu istarskog poluotoka. S obzirom na temeljnu hipotezu, mogu se postaviti i pomoćne hipoteze kao što su: veći angažman domicilnog stanovništva u turizmu i ugostiteljstvu te u poticanju razvoja turizma, razvoj mjesta i priobalja temeljen na održivom razvoju, te boljitak lokalnog stanovništva izazvan otvaranjem novih radnih mjesta. Svrha ovog istraživanja je upoznavanje sa temeljnim idejama o razvoju mjesta te njihove implikacije na na budući turizam kao i upoznavanje s projektom Mon Perin koji će donijeti velike koristi mještanima. Temeljni cilj istraživanja je istražiti važne značajke turizma na području općine te implikaciju Prostorno-programske studije razvoja na turizam u Općini Bale. Metode znanstvenog istraživanja korištene u ovom radu su, prije svega deskriptivna metoda, zatim metoda analize i sinteze, povijesna metoda, metoda promatranja te intervjui temeljem kojih je dobivena paušalna ocjena. Rad je podijeljen u sedam poglavlja koja se nadalje dijele na manja potpoglavlja. Prvi dio predstavlja Uvod u kojem se obrađuje problem i predmet istraživanja, zatim temeljna radna i pomoćne hipoteze, svrha i temeljni ciljevi istraživanja, korištene metode znanstvenog istraživanja i na kraju, struktura samoga rada. Drugo nas poglavlje vodi kroz Povijesni pregled turizma u Istri s posebnim naglaskom na razvijena turistička središta poput Rovinja, Poreča, Pule i Brijuna. U trećem poglavlju, pod nazivom Općina Bale obrađuju se temeljni podaci o Balama. Nadalje, ovo se poglavlje dijeli na tri potpoglavlja. Prvo se potpoglavlje odnosi na Položaj, značaj i posebnosti područja općine gdje se obrađuju posebnosti općine Bale. Drugo potpoglavlje predstavlja Infrastrukturni razvoj i planove njegova poboljšanja. Treće potpoglavlje obrađuje Poljoprivredni razvoj. Četvrto potpoglavlje predstavlja Značaj turizma u općini Bale te posebnosti turizma. Osim toga, objašnjava što se planira učiniti kako u samom mjestu, tako i na priobalju, ali i s brojnim stancijama koje su trenutno zapuštene. Četvrto poglavlje je orijentirano na Turističke atrakcije općine Bale. U ovom je poglavlju ukratko predstavljena povijest Bala od rimskog doba nadalje. U prvom potpoglavlju obrađuje se Kulturni potencijal razvoja općine poput Castrum Vallisa, kaštela Bembo, župne crkve ˝Posjeta BDM Elizabeti˝ te brojnih sakralnih građevina. Nadalje se obrađuju brojna arheološka nalazišta koja se nalaze na teritoriju općine. Sljedeće potpoglavlje obuhvaća Sportsko-rekreacijske sadržaje poput znamenitosti i rekreacijskih objekata koji se planiraju izgraditi, preko Sportske dvorane Bale koja je dobitnik brojnih arhitektonskih nagrada te projekta zemljišta za jednu kunu kojim se mladim obiteljima omogućuje gradnja po povoljnim uvjetima. Treće potpoglavlje odnosi se na Raspoložive prirodne resurse gdje se obrađuju prirodne ljepote Bala, poput brojnih leptira koji obitavaju na podučju općine, zatim ostataka dinosaura i paleontološkog rezervata te masline sorte buža i ljekovitog bilja. Peto poglavlje predstavlja Ciljeve gospodarskog i održivog razvoja Bala. Ovo je ujedno i najvažnije poglavlje u radu. Prvo se potpoglavlje odnosi na Prostorno-programsku studiju razvoja te objašnjava što ona zapravo obrađuje, zbog čega je donesena te koji je njezin predmet. Unutar ovog potpoglavlja obrađuje se i Studija razvoja baljanskog priobalja u kojoj se raspravlja o izgradnji hotelskih zona San Polo-Colone i Paravia, zatim o uređenju plažnih kompleksa te njihovih pratećih sadržaja, uređenja fortifikacijskog kompleksa Barbariga te ostalih sadržaja koji će kompletirati ponudu prethodno navedenih, poput konjičkog centra ili botaničkog vrta. U ovo potpoglavlje spada i uređenje Prometa u priobalju. Nakon toga slijedi Studija ruralnog krajobraza čiji je glavni cilj razvoj, ne samo stancija, već i revitalizacija poljoprivrede u turističke svrhe. Također, ovdje se raspravlja i o planu uređenja ruralnog krajobraza te aktivnostima koje se planiraju za pojedine djelove statističkog naselja Bale. Drugo potpoglavlje predstavlja Projekt Mon Perin gdje se obrađuje sam značaj društva, zatim ideja o projektu, predmet poslovanja društva te plan prostornog uređenja donesen od strane društva Mon Perin. Šesto poglavlje čini Kritički osvrt na zadanu temu. Sedmo poglavlje predstavlja Zaključak u kojem je dana sinteza rezultata istraživanja kojima je dokazana postavljena hipoteza. Autorica ovim radom želi dati doprinos upoznavanju čitatelja s općinom Bale te s posebnostima kojima raspolaže, a koje se mogu valorizirati u turizmu. Osim toga, cilj je upoznati čitatelja s društvom Mon Perin te sa svim projektima koji su planirani te koji su ostvareni od strane navedenog društva.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/47
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 18 Nov 2011 10:43
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 10:43
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/448

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku