E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Društveni semantički web

Vidotto Preden, Stefano (2010) Društveni semantički web. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

Prijelaz između weba prve generacije i weba druge generacije (takozvani web 2.0) je zasigurno označio jednu osnovnu fazu u evoluciji Internet mreže, toliko da je preuzeo karakteristike jednog pravog globalnog fenomena. Glavni faktori koji su dopustili eksploziju weba druge generacije jesu njegova laka uporaba i njegove korisnicima prilagođene logike (kao npr. YouTube i Flickr3 koji dopuštaju na intuitivan način, dijeljenje, navigaciju i klasifikaciju videa i slika). Osim, sposobnosti da se uključi korisnika kao primarnog faktora u proizvodnji sadržaja i u klasifikaciji istih kroz alate tagiranja1 koji je tipični za web 2.0, i koji omogućuje stvaranje weba sa strane korisnika. Svi mogu sudjelovati, svi mogu surađivati i svi mogu stvarati i dijeliti sadržaje u jednom vrlo demokratičnom i poznatom okruženju. Društvene mreže (engl. Social Network), kao i alati za suradnju za stvaranje sadržaja, takozvani Wiki, su među najpopularnijim alatima koji najbolje utjelovljuju koncepte dijeljenja i suradnje na bazi weba 2.0. O tome će se detaljno pričati u prvom i drugom poglavlju. No, posjećenost weba druge generacije, i stalno uvođenje novih usluga, često su u sukobu, i stvorili su informativni kaos, pogotovo u području klasifikacije i upravljanja informacija. Upravo zbog tog problema nastaje ideja društvenog semantičkog web-a koji želi nadopuniti web 2.0 dodavanjem semantičkih tehnologija. To se odnosi na sve alate, okruženja i jezike koji dopuštaju da podaci postanu razumljivi računalu (engl. machine-understandable) zahvaljujući ontologijama. Ontologije se upotrebljavaju za predstavljanje znanja na strukturiran način u raznolikim domenama, počevši od filozofije do upravljanja znanja (engl. KnowledgeManagement) i Semantičkog Weba. Ontologije definiraju objekte neke domene, njihova svojstva, te postavljaju i ograničavaju moguće odnose objekata i svojstava u toj domeni. U prilog tome uveo se pojam FolksOntology, simbolička fuzija između koncepta narod (folks) i ontologije. FolksOntologija se razvija unutar novog okruženja, društvenog semantičkog weba. Unutar okruženja društvenog semantičkog weba, FolksOntologija može imati duplo značenje, u jednom slučaju se govori o semantizaciji tagova i o tome kako mogu steći semantičke vrijednosti, dok se u drugom slučaju, mogu razviti različiti pristupi koji donose suradničku logiku na uslugu semantičkih tehnologija. U tom slučaju se govori o ontologije kreirane od strane zajednica okruženju (engl. community-driven ontology engineering), implementiran koristeći platforme semantičkog Wikija, i namijenjen stvaranju okruženja u kojem se grade ontologije. Da bi okruženje ontologija kreiranih od strane zajednica postalo funkcionalno, potrebno je koristiti Wiki semantičko okruženje kao ekstenziju tradicionalnog Wikija kojemu se dodaje semantički kapacitet kroz ontološke jezike. O tome će se pričati u četvrtom poglavlju, koji prikazuje društveni semantički web i njegova okruženja. Na kraju, u petom poglavlju, analiziraju se mogući aplikativni scenariji ontologija kreiranih od strane zajednica u cilju omogućavanja jedinstvenog pogleda na mogućnosti implementacije u različitim situacijama svakodnevnog života.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/48
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 18 Nov 2011 10:42
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 10:42
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/449

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku