E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Proces planiranja u hotelijerskom poduzeću Arenaturist d.d

Tadić, Marina (2010) Proces planiranja u hotelijerskom poduzeću Arenaturist d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (403kB)

Sažetak

Zbog važnosti planiranja kao operativne i strateške funkcije u upravljanju poduzećem odabrana je tema diplomskog rada “Proces planiranja u hotelijerskom poduzeću Arenaturist d.d.” s kritičkim osvrtom na planiranje u jednom njegovom profitnom centru, Guest house Standardu “Hotel Riviera”. Tema je detaljno obrađena kroz nekoliko poglavlja. U prvom poglavlju kratko se teorijski obrazlaže definicija i svrha planiranja te prednosti i nedostaci primjene planiranja u poslovanju poduzeća. Drugo poglavlje sadrži teorijske aspekte samog procesa planiranja i svakog pratećeg koraka nužnog za efikasno planiranje. Etape planiranja obrađuju se i aplikativno na konkretnom primjeru hotelijerskog poduzeća Arenaturist d.d. i hotela Riviera. Treće poglavlje daje uvid u vrste planova kao rezultata planiranja temeljenih na vremenskoj dimenziji, hijerarhijskoj razini i učestalosti primjene, teorijski i aplikativno na primjeru Arenaturista d.d. i hotela Riviera. Arenaturist d.d. planiranje započinje izradom godišnjeg poslovnog plana temeljenog na više pojedinačnih planova koji se potom međusobno usklađuju kao suma mjesečnih planova za cijelo poduzeće, po pojedinom profitnom centru i službi. U četvrtom poglavlju kritički se analizira cjelokupni proces planiranja unutar hotelijerskog poduzeća Arenaturist d.d. i Guest house Standarda “Hotel Riviera”. Upravo ovo poglavlje ključno je za obradu tematike rada. Arenaturist d.d. izrađuje godišnji poslovni plan na razini cjelokupne organizacije ali i pojedinog profitnog centra. Guest house Standard “Hotel Riviera” zanimljiv je slučaj za razmatranje jer je često bio izostavljen iz velikih ulagačkih planova Arenaturista d.d. Iz tog razloga u navedenom slučaju uočeni su određeni nedostaci zbog kojih je hotel Riviera izgubio kategoriju hotela i preimenovan je u kategoriju Guest house Standarda. Unatoč svemu, zanimljivo je pratiti borbu voditelja poslovanja “Hotela Riviera” za povratkom u hotelijerski vrh, često i zaobilaženjem normi godišnjeg poslovnog plana hotelijerskog poduzeća Arenaturista d.d. kao centralne upravljačke palice.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/53
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 18 Nov 2011 10:43
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 10:43
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/453

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku