E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Procjena vrijednosti poduzeća – pristupi i metode

Banković, Rozana (2010) Procjena vrijednosti poduzeća – pristupi i metode. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (9MB)

Sažetak

Određivanje vrijednosti poduzeća predstavlja izrazito složen proces koji zahtjeva od procjenitelja široko teorijsko znanje, kao i praktično iskustvo. Pri samom procjenjivanju potrebno je da se procjenitelji drže strukovnih pravila, te načela i standarda vrednovanja kako bi procijenjena vrijednost bila što objektivnije određena. Vrijednost poduzeća nije jednostavno utvrditi, te bi se mogla definirati kao vrijednost imovine poduzeća. Međutim, u suvremenom je okruženju takvu definiciju potrebno proširiti, odnosno osim same vrijednosti imovine, u procjenu je potrebno uključiti i očekivane buduće koristi koje će poduzeću donijeti uloženi kapital. S obzirom na rečeno pri procjeni vrijednosti poduzeća moguće je razlikovati vrednovanje poduzeća temeljeno na imovini, te vrednovanje poduzeća temeljeno na zaradi. Upravo je razrada pojedinih metoda i pristupa procjene vrijednosti poduzeća cilj ovog diplomskog rada. Tako se u drugom poglavlju, nakon uvodnog dijela, objašnjavaju osnovne odrednice u vrednovanju poduzeća; vrijednost poduzeća, koncepcije vrijednosti poduzeća, komponente vrijednosti poduzeća, načela vrednovanja, te potreba za vrednovanjem poduzeća. U okviru drugog poglavlja obrađuje se i tema mjerenja uspješnosti poslovanja na temelju financijskih podataka i pokazatelja, s obzirom da analiza pokazatelja financijskog stanja i pokazatelja učinkovitosti služi kao temelj svakom procesu procjene vrijednosti poduzeća. U trećem poglavlju razrađuju se metode vrednovanja poduzeća u okviru metoda temeljenih na imovini i metoda temeljenih na zaradi. Metode temeljene na imovini nazivaju se i statičkim metodama, a procjena vrijednosti tim metodama se temelji na povijesnim knjigovodstvenim podacima. Suprotnost statičkim metodama procjenjivanja vrijednosti poduzeća jesu one dinamičke, čijom se primjenom dolazi do ekonomske ili poslovne vrijednosti. Metode temeljene na zaradi polaze od utvrđivanja budućih ekonomskih koristi ulaganja koje se vrše u sadašnjosti, gdje se pod budućim ekonomskim koristima smatraju budući dobici, profiti i novčani tokovi. U trećem poglavlju obrađene su i tzv. kombinirane metode procjene vrijednosti poduzeća, koje povezuju metode temeljene na imovini, te metode temeljene na profitnoj snazi. U četvrtom poglavlju prikazuje se primjena knjigovodstvene metode, metode kapitalizacije dobiti, te metode dodane ekonomske vrijednosti na primjeru poduzeća „ULJANIK“ Proizvodnja opreme, d.d.. U sklopu tog poglavlja izvršena je i analiza financijskih izvještaja, te pokazatelja financijskog stanja i učinkovitosti. Peto poglavlje je zaključak ovog rada, u kojem se daje zaključna slika sa istaknutim prednostima i nedostacima statičkih i dinamičkih metoda, nakon kojeg slijedi popis literature, te popis tablica, grafova i slika.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/55
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Nov 2011 10:43
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 10:43
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/456

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku