E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Multinacionalne kompanije i transfer tehnologije

Murat, Ana (2010) Multinacionalne kompanije i transfer tehnologije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (782kB)

Sažetak

Multinacionalne kompanije (MNK) su financijski snažna poduzeća koja su najprije bila nacionalna, a kada im je tržište postalo premalo, počela su širiti svoje poslovanje na tržišta različitih nacionalnih, kulturnih i poslovnih običaja. Da bi preživjele na stranim tržištima MNK morale su imati bolji i uspješniji poslovni model nego nacionalne kompanije. U zemljama u kojima otvaraju svoje podružnice postavljaju nove standarde i utječu na cjelokupno gospodarstvo zemlje domaćina (zapošljavanje, izvoz, vanjskotrgovinsku bilancu, domaća poduzeća itd.). Cilj ovog rada je utvrditi povezanost MNK i transfera tehnologije, odnosno učinke koje MNK kao najčešći prijenosnici i vlasnici najsuvremenijih tehnologija ostvaruju u državi u kojoj obavljaju svoju djelatnost. Ovaj rad osim uvoda sadrži tri poglavlja. Započinje s temeljnim značajkama MNK, njihovim djelovanjem, motivima nastanka i odrazom njihovog poslovanje na gospodarstvo zemlje domaćina. Navedeni su i objašnjeni nedostaci i prednosti zemlje u koju ulaze MNK te povezanost MNK i zapošljavanja. Dat je i pregled organizacijskih modela internacionalnih poduzeća koji daju sliku na koji način funkcionira donošenje odluka između matičnog poduzeća i njihovih podružnica. U drugom se poglavlju definiraju pojmovi tehnologija i transfer tehnologije te dolazi do izražaja utjecaj MNK na transfer tehnologije. U tom se pogledu pobliže objašnjuju najvažniji čimbenici koji utječu na razvoj tehnologije, načini i oblici transfera tehnologije te njihovi učinci bilo na konkurente iz zemlje domaćina (horizontalni učinci) ili na domaće dobavljače i klijente (vertikalni učinci). Također promatra se i utjecaj transfera tehnologije na ekonomski rast. Treće poglavlje povezuje MNK i njihov transfer tehnologije u Hrvatskoj. U tom je poglavlju dan prikaz najvećih MNK na prostoru Hrvatske od 1993-2006, kao i primjer iz prakse kompanije koja je najviše investirala u hrvatsko gospodarstvo 2006. odnosno primjer Rockwool Adriatica d.o.o. . Isto tako veoma je važno istaknuti i upozoriti na nedovoljna ulaganja u istraživanje i razvoj, odnos institucija i tih ulaganja te na alternative putem kojih se može privući suvremena tehnologija. I upravo iz tih razloga u nastavku su opisani tehnološki centri u Hrvatskoj kako bi se znao ocijeniti znanstveni potencijal i uključiti što više stručnjaka, odrediti prioritete, način financiranja i utjecati na što jaču integraciju znanosti, tehnike i proizvodnje. Ističe se da bi institucije trebale postati aktivan partner u tehnološkom razvitku Republike Hrvatske. Prilikom izrade ovog rada u korištenju potrebnih materijala iz primarnih i sekundarnih izvora podataka primijenjene su znanstvene metode analize, sinteze, komparacije te deskripcije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/58
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Nov 2011 10:42
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 10:42
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/459

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku