E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Javna potrošnja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1994. do 2007. godine

Čekić, Boris (2009) Javna potrošnja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1994. do 2007. godine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (606kB)

Sažetak

Svaka država ima za cilj i nastoji osigurati što veće blagostanje svojim građanima. To blagostanje proizlazi iz državnog pružanja javnih dobara svojim građanima. Da bi država mogla pružati javna dobra svojim građanima ona oporezivanjem prikuplja financijska sredstva kojima financira javna dobra. Dakle, država za zadovoljavanje svojih, ali i potreba svojih građana troši prikupljeni novac od poreznih obveznika tj. ostvaruje određene javne rashode i time stvara javnu potrošnju. Cilj ovoga rada jest prikazati veličinu i strukturu javne potrošnje Republike Hrvatske u razdoblju od 1994. do 2007. godine te njen utjecaj na hrvatsko gospodarstvo. U prvom poglavlju bit će govora o značaju javne potrošnje, objašnjava se što čini javnu potrošnju, koja je veza između javne potrošnje i uloge države u gospodarstvu pojedine zemlje te se prikazuje kretanje i struktura javne potrošnje u svijetu u razdoblju od kraja devetnaestog do kraja dvadesetog stoljeća. Da bi podaci o javnoj potrošnji pojedinih zemalja bili međusobno usporedivi razvijena je metodologija fiskalne statistike prema kojoj države sastavljaju izvještaje o svojem javnom sektoru, javnoj potrošnji i fiskalnoj politici. Dakle, primjenom međunarodne metodologije fiskalne statistike omogućena je komparativna analiza i usporedba strukture javnih financija različitih zemalja svijeta. Općeprihvaćena metodologija fiskalne statistike koja se danas poglavito koristi jest metodologija fiskalne statistike Međunarodnog monetarnog fonda – Government Finance Statistics. Uz ovu metodologiju, europske zemlje koriste i metodologiju europskog statističkog sustava ESA 1995 (European System of Accounts). Karakteristike, sličnosti i razlike ovih metodoloških sustava objašnjene su u drugom poglavlju. U trećem poglavlju prikazana je javna potrošnja Republike Hrvatske u razdoblju od 1994. do 2007. godine. Javna potrošnja u Republici Hrvatskoj se financira putem triju organizacijskih razina: državnog proračuna, proračuna izvanproračunskih korisnika te proračuna lokalnih jedinica. Shodno tome, prikazana je pojedinačna javna potrošnja svih triju razina. Prikazana je i konsolidirana opća država kako bi se vidjelo kretanje ukupne javne potrošnje Republike Hrvatske u promatranom razdoblju. Također, prikazan je i odnos javne potrošnje i javnog duga Republike Hrvatske budući da su oni međusobno jako povezani. Budući da se Republika Hrvatska nalazi u procesu pristupanja Europskoj uniji, aktualna je usporedba Republike Hrvatske sa zemljama članicama Europske unije. Stoga je u zadnjem, četvrtom poglavlju prikazana usporedba javne potrošnje Republike Hrvatske sa javnom potrošnjom zemalja članica Europske unije. Pri izradi rada korištene su sljedeće metode znanstveno-istraživačkog rada: metode indukcije i dedukcije, analize i sinteze, deskripcije i kompilacije, metode apstrakcije i konkretizacije, generalizacije i specijalizacije, te metode komparacije i klasifikacije. U izradi ovog rada tuđi stavovi, spoznaje i zaključci citirani su na uobičajeni način i fusnotama povezani sa korištenom literaturom.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Krtalić, Sandra
Dodatne informacije: 2009_5
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.1 Javne financije, državne financije općenito
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:59
Zadnja promjena: 23 May 2014 08:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/466

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku