E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Oporezivanje kapitalnih dobitaka

Ćapara, Igor (2009) Oporezivanje kapitalnih dobitaka. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (546kB)

Sažetak

S obzirom da globalizacija oblikuje našu današnjicu kao malo koji suvremeni proces, ne iznenađuje nas potreba za usklađivanjem poreznih sustava i politika u zemljama diljem svijeta. Povećanje međunarodne razmjene na tržištima dobara, usluga i tržištu nekih faktora proizvodnje, uključujući rast i razvoj institucija koje premošćuju nacionalne granice, sve su to procesi koji obilježavaju globalizaciju. Budući da Hrvatskoj neposredno gospodarsko i geografsko okruženje čini Europska unija te zemlje Središnje, Južne i Istočne Europe, osobito su zanimljiva istraživanja poreznih sustava tih zemalja, i analize njihova razvitka u vremenu. Posebno je zanimljiva usporedba načina oporezivanja različitih oblika dohotka od kapitala. Komparativnu analizu je moguće provesti između starih zemalja članica Europske unije, posebno kod zemalja koje već duže vrijeme oporezuju kapitalne dobitke, i zemalja članica koje su nedavno pristupile Europskoj uniji te koje prilikom oporezivanja kapitalnih dobitaka primjenjuju drugačiji pristup. Stoga, cilj ovoga rada je pružiti usporedni prikaz sustava oporezivanja kapitalnih dobitaka u dvjema grupama zemalja. Takav prikaz je napravljen u trećem poglavlju. Pozornost harmonizaciji istoga poreza te kako oporezivanje kapitalnih dobitaka izgleda i funkcionira u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji obrađuje se u šestom poglavlju, gdje su navedeni ekonomski efekti poreza na kapitalnu dobit sa naglaskom na Sjedinjene Američke Države. Ekonomski efekte ovog poreza potrebno je detaljno razmotriti posebice ako se razmišlja o njegovu uvođenju u hrvatski porezni sustav. Usporedba sa SAD-om možda nije odgovarajuća s obzirom na veličinu, broj stanovnika i ostale razlike, ali s druge strane dugogodišnje iskustvo u primjeni ovog poreza u SAD-u može nam pomoći da obratimo pozornost na određena pravila i probleme vezane uz uvođenje poreza na kapitalnu dobit. Oporezivanje kapitalnih dobitaka dovodi do brojnih teoretskih, ali i praktičnih problema. Ako se pođe od načela pravednosti prema kojem bi se porez trebao plaćati u zavisnosti od mogućnosti plaćanja koje ima porezni obveznik, trebalo bi uvesti porez na sve oblike dohotka od kapitala. Ipak, prilikom uvođenja treba se pridržavati i ostalih načela od kojih su nam u ovoj situaciji zanimljiviji učinkovitost te jednostavnost i provedivost. Dakle, uvođenjem poreza na kapitalne dobitke ne smije se remetiti učinkovita alokacija resursa te za poreznu administraciju takav potez mora imati razuman fiskalni trošak i biti jednostavan za ubiranje. Ovaj rad nastao je sa osnovnom idejom da pruži usporedni prikaz funkcioniranja poreza na kapitalnu dobit u zemljama bitnim za gospodarski razvoj Hrvatske te da ukaže na prateće probleme vezane uz uvođenje takvog oblika poreza u hrvatski porezni sustav i, ukoliko je moguće, da ponudi odgovore na određena pitanja. Prilikom izrade ovoga rada korištene su brojne metode znanstveno-istraživačkog rada kako bi se što lakše i što točnije otkrile i sustavno obradile znanstvene činjenice, podaci i informacije. Najvažnije korištene metode su: induktivna i deduktivna metoda, metode analize i sinteze, metoda klasifikacije, metoda deskripcije, metoda kompilacije, komparativna metoda i povijesna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Krtalić, Sandra
Dodatne informacije: 2009_6
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.1 Javne financije, državne financije općenito
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:39
Zadnja promjena: 23 May 2014 08:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/467

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku