E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacijska sredstva - teorija i praksa

Radoš , Bruno (2008) Organizacijska sredstva - teorija i praksa. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

U ovom diplomskom radu sjedinjeni su teoretski okviri i praktički osvrt na organizaciju i organizacijska sredstva u jednom od vodećih hotelijerskih poduzeća u Hrvatskoj. Na teoretsku razradu i tako stvorene okvire nadovezuje se praktični dio rada sa ciljem da se utvrdi koja vrsta organizacijske strukture egzistira u poslovnom subjektu i koja se organizacijska sredstva koriste da bi ta organizacija optimalno funkcionirala. Posebna je pažnja usmjerena k organizaciji i organizacijskim sredstvima sa hipotezom da su u jednom relativno velikom poslovnom subjektu organizacijska sredstva ujedno imperativ postojanja i to ne samo s aspekta zakonitosti (npr. postojanje statuta) već i kao temelj optimalnog korištenja svih resursa, sve sa zadaćom ostvarivanja misije i ciljeva poduzeća. Rad uz detaljne teorijske prikaze sadrži praktični dio u kojem se utvrđuje kakva organizacijska struktura i koja organizacijska sredstva postoje u poduzeću ''Riviera Poreč'' d.d. U radu je deduktivnom i induktivnom metodom, odnosno sintezom i analizom iznesen najveći dio teorijskih prikaza dok su praktični dijelovi, uz primjere, rezultat istraživačkog rada, vlastitog iskustva i spoznaja iz prakse poslovanja ugostiteljskog poduzeća. Cjelokupna struktura ovog rada podijeljena je u šest poglavlja od kojeg je prvi dio uvod gdje su navedeni tema, ciljevi, hipoteza i metode koje su korištene pri pisanju rada. Drugi dio je teorijski u kojem se o organizaciji piše sa ciljem stvaranja okvira unutar kojih će se kasnije držati kod pisanja i određivanja organizacijske strukture ugostiteljskog poduzeća i daljnjeg nadovezivanja na organizacijska sredstva u praktičnom dijelu rada. Treći dio rada je također teorijski i u njemu se navode organizacijska sredstva. Navode se sve vrste organizacijskih sredstava sa ciljem kasnijeg nadovezivanja i boljeg razumijevanja korištenja istih u praksi. Sa četvrtim djelom prelazi se na praktični dio rada u kojem se govori o organizaciji poduzeća ''Riviera Poreč'' d.d. U tom se djelu uz konkretne informacije o poduzeću utvrđuje vrsta organizacijske strukture koja egzistira u poduzeću i kako ista funkcionira. U petom dijelu se nadovezivanjem na teoriju iz trećeg djela utvrđuje koja se organizacijska sredstva i kojim obimom koriste u jednom relativno velikom ugostiteljskom poduzeću. U šestom poglavlju navode se zaključci i preporuke po pitanju organizacije i korištenja organizacijskih sredstava kao sastavnih dijelova iste. U posljednjem dijelu je naveden popis literature, slika i priloga.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_7
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada. > 331.1 Teorija i organizacija rada. Odnosi između poduzeća i zaposlenika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:40
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/468

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku