E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstvo zaliha u "Uljanik brodogradilištu d.d."

Galant, Adriana (2010) Računovodstvo zaliha u "Uljanik brodogradilištu d.d.". Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Zalihe su kratkotrajna materijalna imovina koja je neophodna za poslovanje poduzeća, a samim time veoma je važna i sama evidencija zaliha odnosno računovodstvo zaliha. Zadatak računovodstva zaliha je da prati određene zalihe od trenutka njihova ulaska u poduzeće pa sve do trenutka njihova postojanja kao imovine poduzeća. Cilj pisanja rada je pojašnjavanje upravo računovodstva zaliha, kako u teorijskom smislu tako i na primjeru poslovanja poduzeća "Uljanik Brodogradilište" d.d.. Poduzeća koriste različite vrste zaliha u svom poslovanju, a to su: zalihe sirovine i materijala, zalihe rezervnih djelova, zalihe nedovršene proizvodnje i poluproizvoda, zalihe gotovih proizvoda, zalihe trgovačke robe, zalihe sitnog inventara, ambalaže i autoguma te kratkotrajna biološka imovina. Zalihe se priznaju u bilanci i računu dobiti i gubitka, a u bilješkama uz financijska izvješća objavljuju se određene informacije o zalihama. Zalihe se mjere po troškovima ili neto utrživoj vrijednosti ovisno o tome što je niže. Računovodstvo zaliha mora biti u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji, među ostalim, pripisuje primjenu standarda financijskog izvještavanja. Na računovodstvo zaliha odnose se Međunarodni računovodstveni standard 2 te Hrvatski standard financijskog izvještavanja 10. Oba standarda propisuju računovodstveni standard za zalihe. Različite vrste zaliha zahtjevaju i različito računovodstveno praćenje. Računovodstvo sirovina i materijala prati materijal i sirovine kroz njihovu nabavu, trošenje, otuđenje, doradu i obradu te inventuru kroz tri evidencije: skladišnu, analitičku te evidenciju u glavnoj knjizi. Računovodstvo gotovih proizvoda prati gotove proizvode od trenutka njihova dovršenja do trenutka postojanja kao imovine poduzeća, dok računovodstvo robe prati robu od nabave do prodaje kupcima. Računovodstvo sitnog inventara, ambalaže, autoguma i rezervnih dijelova prati sve promjene uz sitnog inventara, ambalaža, autoguma i rezervnih dijelova. "Uljanik Brodogradilište" d.d. je poduzeće koje se bavi proizvodnjom brodova te su mu potrebne velike količine raznovrsnih zaliha poput zaliha sirovina i materijala te zaliha sitnog inventara čije je računovodstveno praćenje pojašnjeno ovim radom. Računovodstvo zaliha u "Uljanik Brodogradilišt" d.d. vodi se pomoću informacijskog sustava BURIN.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/65
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:49
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:49
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/476

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku