E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Mobilnost studenata i radne snage u Europskoj uniji

Varga, Sanja (2010) Mobilnost studenata i radne snage u Europskoj uniji. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Cilj rada je analizirati funkcioniranje Bolonjskog procesa s naglaskom na mobilnost studenata te mobilnost ljudskog kapitala u proširenoj Europskoj uniji. Obzirom da Hrvatska ustrajno provodi potrebne reforme kako bi što prije uspjela ući u Europsku uniju, zanimljivo je analizirati stavove studenata o navedenim temama. Rad se pored uvoda i zaključka sastoji od četiri poglavlja. Drugo poglavlje bavi se Bolonjskim procesom, njegovim temeljnim ciljevima i odrednicama, prikazom stanja Bolonjskog procesa u Europskoj uniji te osvrtom na uspješnost njegove implementacije u Hrvatskoj. Treći dio obrađuje akademsku mobilnost i glavne programe mobilnosti Europske unije. Također, dat je pregled stanja u Uniji, na temelju ranije provedenih istraživanja i postojećih podataka te su iznesene glavne prepreke, ali i koristi koje proizlaze iz mobilnosti studenata. Slijedi prikaz mobilnosti studenata u i iz Hrvatske. Četvrti dio usredotočuje se na slobodnu mobilnost radne snage. Nakon prikaza stanja na hrvatskom i europskom tržištu rada, prikazane su prijelazne odredbe o slobodnom kretanju radnika te stanje u zemlji. Konačno, dat je pregled aktivnosti Europske unije koje se provode u svrhu poticanja mobilnosti radne snage. Nakon razjašnjenja temeljnih postavki Bolonjskog procesa te mobilnosti studenata i radne snage, peti se dio odnosi na prezentaciju rezultata provedenog istraživanja o stavovima i informiranosti studenata o Bolonjskom procesu i mobilnosti ljudi u Europskoj uniji. Na temelju provedenog istraživanja u velikoj mjeri su potvrđeni rezultati brojnih sličnih istraživanja provedenih u zemlji, ali i u inozemstvu. U konačnici se zaključuje kako su ispitanici u nedovoljnoj mjeri informirani i zainteresirani o svim upitanim temama, zbog čega je potreban sustavan i proaktivan rad svih odgovornih dionika kako bi se informiranost ispitanika podigla na višu razinu i ukazalo na prednosti i mogućnosti koje mobilnosti nosi. Ukoliko bi se obrazovni sustavi zemalja Europske unije u određenoj mjeri uskladili te time povećala akademska mobilnost i smanjile nejednakosti ubrzala bi se integracija prema zajedničkom tržištu radne snage. Naime, mobilnost radne snage neizostavna je za uspješno i učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta Europske unije te za poticanje zaposlenosti i gospodarskog napretka. Stoga je potrebno ciljano djelovati na postojeće prepreke kako bi se stvorio prohodan i fleksibilan sustav europskog tržišta radne snage, budući da je sve jasnije kako su upravo kvaliteta i dostupnost ljudskih resursa, kao i potencijal njihova razvoja, ključne odrednice konkurentnosti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/66
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:35
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:35
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/477

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku