E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstvo financijske imovine- primjena HSFI u Brioni d.d. Pula

Galant, Melita (2010) Računovodstvo financijske imovine- primjena HSFI u Brioni d.d. Pula. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (514kB)

Sažetak

Suvremeno financijsko tržište karakteriziraju sve intenzivnije i brže promjene koje su posljedica tehnoloških dostignuća i internacionalizacije. U Hrvatskoj je u tom smislu u posljednjih nekoliko godina došlo do određenih poboljšanja, do svojevrsnog razmaha investicijskih mogućnosti, trgovanja dionicama i obveznicama kao i ulaganja u ostale financijske institucije (investicijski i mirovinski fondovi te osiguravajuća društva), međutim još uvijek smo daleko od onoga što karakterizira svijet visokorazvijenih financijskih odnosa. Sve veći interes stanovništva za burzu i investicijske fondove više je odraz pomodarstva nego promišljenog ulaganja. Needucirane građane potiče se sa svih strana na ulaganja na burzi, počevši od Vlade i medija pa do financijskih institucija. Informacije koje se pritom nude o burzovnom trgovanju najčešće su nepotpune, nejasne ili čak sugestivne i u velikoj mjeri podržavaju priče o brzoj i lakoj zaradi. Financijska autonomija najvećeg broja građana i cijele države danas je pod teretom gotovo nerazrješive prezaduženosti i financijske iscrpljenosti. Upravo su to bitni ograničavajući čimbenici u daljnjem razvitku hrvatskog financijskog tržišta. Svako promišljanje o investiranju obično započinje pitanjem: u koje vrijednosnice uložiti svoj slobodni kapital? Već iz drugog poglavlja se može vidjeti cijeli niz vrijednosnih papira koje je moguće izabrati ukoliko smo voljni se upustiti u rizik i odlučiti investirati. „Investiranje je lakše nego što mislite, ali teže nego što izgleda“, (Buffet, 2009. str.82). Razlog kupnje vrijednosnog papira za investitora je mogućnost ostvarenja veće dobiti od kamate ostvarene držanjem slobodnih sredstava na štednji u banci. Ulaganje u vrijednosne papire je rizičnije s obzirom na izloženi rizik. Rizik ulaganja u vrijednosne papire može se smanjiti ulaganjem u različite oblike vrijednosnih papira, na način da se formira svojevrstan portfelj vrijednosnih papira. Kod ulaganja u vlasničke vrijednosne papire (dionice) postoji veći rizik od rizika ulaganja u dužničke vrijednosne papire (obveznice). Taj rizik donekle se kompenzira s dobiti ostvarenom ulaganjem u dionice, koja može biti znatno veća od dobiti ostvarene ulaganjem u obveznice. Prinos koji nosi obveznica je fiksno utvrđen i unaprijed poznat, dok prinos od dionica nije moguće unaprijed utvrditi (dividende, tržišna vrijednost dionice). Danas na financijskom tržištu sve je više prisutan trend da pojedinačni investitori ulažu u investicijske fondove, jer oni raspolažu sa stručnim kadrom koji posjeduje odgovarajuće stručno znanje za obavljanje aktivnosti investiranja. U trećem poglavlju prikazan je razvoj Međunarodnih računovodstvenih standarda, kao rezultat kojim se nastoji harmonizirati i standardizirati različita računovodstvena rješenja na globalnoj razini. Globalizacija je sveprisutan proces povezivanja gospodarskih, političkih i društvenih različitosti među zemljama. U suvremenim uvjetima informatičke revolucije razvojem interneta stvoren je dojam da je svijet „globalno selo“. U tim se uvjetima prostor doima kao vrijeme, vrijeme kao prostor. U četvrtom poglavlju dan je osvrt na naše nacionalne standarde financijskog izvještavanja-HSFI koji definiraju obvezu primjene ovog načina izvještavanja za sve poduzetnike osim velikih poduzetnika i poduzetnika čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se priprema njihovo uvrštenje na organizirano tržište. Na temelju primjera iz prakse – poduzeća „Brioni“ d..d. razrađeno je računovodstvo financijske imovine uz primjenu HSFI 9 – Financijska imovina.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/72
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:49
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:49
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/483

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku