E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Konkurentska sposobnost poduzeća

Roža, Mirela (2008) Konkurentska sposobnost poduzeća. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (244kB)

Sažetak

Današnje doba obilježavaju brojne i ubrzane promjene na svim područjima pa tako i na području ekonomije. Tako dolazi do sve veće globalizacije tržišta, stvaranja brojnih saveza i spajanja dojučerašnjih konkurenata.. Kako bi poduzeće moglo funkcionirati ono se mora prilagođavati tim promjenama. Zato mora prilagođavati svoju strategiju kako bi ostvarilo željene ciljeve u danim uvjetima i ostvarilo konkurentsku prednost odnosno bilo bolje u nečemu od konkurenata te na kraju postizalo veće profite od konkurenata. Okolina ima veliki utjecaj na uspjeh ili neuspjeh poduzeća. Ona direktno utječe na definiranje ciljeva, izbor strategije, donošenje važnih odluka. Kada govorimo o okolini mislimo na djelatnost kojoj pripada poduzeće, tržište na kojem posluje kao i različite interesne skupine i pojedince, koji utječu na poslovanje poduzeća (dobavljači, kupci, distributeri, konkurencija itd.). Sve ovo može biti izvor prilika za poduzeća, ali i prijetnji koje treba predvidjeti i pravovremeno i na pravi način reagirati na njih. U ovome radu objašnjava se kako poduzeće može ostvariti održivu konkurentsku prednost da bi pritom ostvarilo konkurentsku sposobnost. Ovaj rad se pored uvoda i zaključka sastoji od pet cjelina. U prvome dijelu bit će pojašnjeni pojmovi kao što su konkurencija, konkurentnost, konkurentska prednost i konkurentska sposobnost. U drugome dijelu govorit će se o pristupima u kreiranju konkurentskih prednosti, načinima postizanja konkurentske prednosti i konkurentske sposobnosti, Modelu pet konkurentskih sila i zašto je bitan za postizanje konkurentskih prednosti te o Lancu vrijednosti. U trećem dijelu bit će riječi o strategiji, strateškim ciljevima i planovima, Porterovim generičkim strategijama, koncepciji ključnih kompetencija te nijhovim kritikama i novijim teorijama konkurentskih prednosti. U četvrtome dijelu ovoga rada dan je osvrt na preporuke za poboljšanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na one preporuke koje su primjenjive na razini organizacijske jedinice odnosno poduzeća.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_11
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:33
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:33
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/487

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku