E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Politika zaštite okoliša na primjeru Dukat d.d. Zagreb

Filipin, Inja (2009) Politika zaštite okoliša na primjeru Dukat d.d. Zagreb. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (918kB)

Sažetak

„U prirodi ne postoji ništa stalno. Svemir je tečan i promjenjiv. Stalnost je riječ koja označava stupnjeve. Svaka stvar izgleda stalnom sve dok joj se ne otkrije tajna. Bogato imanje ženama i djeci izgleda čvrstom i trajnom činjenicom, dok je ono za trgovca nešto lako stvorivo iz bilo kojeg materijala, ali i lako gubljivo. Voćnjak, lijepa oranica, dobra zemlja, građaninu izgledaju kao nešto stalno, zlatni rudnik ili rijeka, ali velikom zemljoposjedniku nisu ništa stalniji od stanja usjeva. Priroda izgleda izazovno stalnom i svjetovnom, ali ona ima svoj uzrok poput svega ostalog. I kada to jednom shvatim, hoće li se ova polja i dalje ovako nepromjenljivo široko prostirati, hoće li ovo lišće visiti tako pojedinačno važno?„ Ralph Waldo Emerson Svijest da se vrijeme u kojem živimo ističe velikim onečišćenjima okoliša, neracionalnom potrošnjom prirodnih dobara, klimatskim promjenama i poremećajima prirodne ravnoteže ne može nas ostaviti neravnodušnima. Siromaštvo velikog dijela svjetskog stanovništva i prekomjerna potrošnja u razvijenim zemljama dva su glavna uzroka degradacije okoliša. Za rješavanje tih uzroka potrebno je političko vodstvo i intenzivna međunarodna suradnja, koja do sad nije uspješno ostvarena. Danas znamo da svaka ljudska aktivnost mijenja prirodni okoliš i slobodno se može reći da je onečišćenje popratni proizvod današnjeg načina življenja. Budući da Hrvatska kao mala zemlja ne može utjecati na globalne procese, pa tako ni na području okoliša, prvi bi korak trebala biti usredotočenost na nacionalnu politiku zaštite okoliša. Učinkovita politika zaštite okoliša kao element cjelokupne ekonomske politike, nužan je preduvjet promjene stava i ponašanja prema okolišu. Mjerama politike zaštite okoliša, pravnim propisima i instrumentima nastoje se ispraviti tržišne nesavršenosti, povećati učinkovitost u korištenju izvora, stvoriti poticaj za prihvaćanje čistih tehnologija i postupaka i sl. Učinkovita nacionalna politika zaštite okoliša lakše će pronaći svoj put usklađivanja s nekom regionalnom politikom zaštite okoliša. Današnja poduzeća, koja su se suočila sa neželjenim aspektima industrijskog razvoja, sve su više pod pritiskom javnosti i zakonodavstva da u svoje poslovanje unesu i zaštitu okoliša. Poduzeća postaju svjesna da upravljanje okolišem može znatno pridonijeti očuvanju okoliša i održivoj eksploataciji resursa. U tu svrhu, sve se više pažnje i novca posvećuje istraživanjima kako bi se povećala produktivnost proizvodnje, smanjio utrošak materijala i energije po proizvodu, smanjio otpad, smanjila emisija štetnih tvari i kako bi se što više proizvoda recikliralo. Stoga poduzeća teže tome da kreiraju vlastitu politiku zaštite okoliša kako bi na taj način što više doprinijela zaštiti i očuvanju okoliša. Polazeći od pretpostavke da je okoliš javno dobro, te da je intervencija države nužna, ovim radom se želi ukazati koliko se u kreiranju politike zaštite okoliša uvažavaju osnovne teorijske postavke ekonomike okoliša. Pored teorijskih pouka prikaz se temelji na primjeru vodećeg hrvatskog poduzeća u svojoj branši – trgovačkog društva Dukat d.d Zagreb. Nakon uvodnog dijela drugo poglavlje prikazuje teorijske značajke ekonomike okoliša i politike zaštite okoliša kao teme vodilje ovog rada. Na to se nadovezuje politika zaštite okoliša u Europskoj uniji, zatim politika zaštite okoliša u Hrvatskoj te kako se ona prilagođava zahtjevima i standardima Europske unije. Unutar poglavlja prikazana je Nacionalna strategija zaštite okoliša čije se značenje i usmjerenje odnosi na Hrvatsku, njezino stanje, cilj, prepreke i smjer za očuvanje okoliša. Treće poglavlje opisuje drugi iznimno bitan globalni ekološki koncept - održivi razvoj koji je utemeljen na ekonomskim, socijalnim i tržišnim načelima, njegova obilježja te značaj koncepta za gospodarstvo. Također se prikazuje uloga poduzeća u očuvanju okoliša. Na koji način poduzeće kao glavni izvor onečišćenja upravlja kvalitetom i okolišem, implementacija međunarodnih standarda u poduzeće, te uloga i funkcija poduzeća u zbrinjavanju otpada i općenito zaštiti okoliša. Četvrto poglavlje posvećeno je poduzeću Dukat d.d. Zagreb na kojemu se temelji rad. Prikazane su opće značajke poduzeća, nekoliko financijskih pokazatelja te programi izobrazbe djelatnika na području zaštite okoliša. Peto poglavlje primjenjuje društveno odgovorno poslovanje u trgovačkom društvu Dukat d.d. Zagreb, te prikazuje kakav je sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i gospodarenja otpadom u tom poduzeću. U šestom poglavlju se analitički i grafički analiziraju Dukatova službena Izvješća o stanju okoliša u razdoblju od prošlih nekoliko godina. Završni dio prikazuje društvenu angažiranost Dukata d.d., dostignuća i nagrade na području zaštite okoliša, te ostale nagrade za kvalitetu svojih proizvoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2009_17
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:41
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:00
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/493

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku