E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstveni obuhvat deviznog poslovanja u banci X

Šimunović, Sanja (2009) Računovodstveni obuhvat deviznog poslovanja u banci X. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (424kB)

Sažetak

Devizno, kreditno i vanjskotrgovinsko poslovanje u razdoblju od osamostaljenja Republike Hrvatske do sredine 2003. godine bilo je regulirano parcijalno kroz više zakona: Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (NN 91/93., 36/98., 32/01.), Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom (NN 43/96.) i Zakon o trgovini (NN 49/03., 103/03., 87/08.). Unatoč donošenim izmjenama i dopunama zakonskih odredbi o deviznom sustavu i poslovanju u navedenom razdoblju i dalje nisu bila zakonski potpuno pokrivena sva područja poslovanja s inozemstvom, odnosno poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja. Iz navedenih razloga javila se nužnost donošenja zakona koji bi jedinstveno i transparentno regulirao cjelokupno poslovanje s inozemstvom. Dodatni poticaj po tom pitanju predstavljalo je potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju1 29. listopada 2001.godine kojim se Republika Hrvatska obvezala na postupnu liberalizaciju segmenata kapitalnog računa sukladno definiranim rokovima, s tim da bi se potpuno liberaliziranje kapitalnih transakcija trebalo provesti najkasnije do stjecanja punopravnog članstva u Europskoj uniji. Navedeno je postignuto donošenjem Zakona o deviznom poslovanju (NN 96/03., 140/05., 132/06.) koji je stupio na snagu 18.06.2003. godine, a koji je izrađen na temelju smjernica Europske unije i odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Upravo je navedeni Zakon temelj ovog diplomskog rada u kojem su obuhvaćene njegove bitne odrednice, a koje predstavljaju dio deviznog poslovanja odabranog poslovnog subjekta, odnosno Banke X. Zbog zaštite tajnosti podataka, umjesto stvarnog naziva Banke korišten je naziv Banka X, međutim, sve navedeno u daljnjim poglavljima teksta temelji se na stvarnim podacima spomenute banke. Svrha ovog rada je teorijskiobjasniti i obrazložiti pojedine segmente sustava deviznog poslovanja i njegovog funkcioniranja u praksi sa ciljem dokazivanja potrebe uvođenja i primjene zakonske regulative koja će na konzistentan način omogućiti pravilnu primjenu spomenutog sustava. Iz navedenih razloga pokušat će se na primjerima Banke X prikazati, objasniti i pobliže predočiti provođenje sustava u praksi što je ujedno i predmet ovog rada. U prvom poglavlju rada ukratko su izneseni osnovni podaci Banke X koji opisuju njezin razvoj, strukturu, poslovanje i prisutnost na tržištu. Drugo poglavlje rada objašnjava poslovanje po deviznim računima i deviznim štednim ulozima rezidenata te uvjetima koji moraju biti ispunjeni da bi navedeni segment deviznog poslovanja uopće mogao biti proveden u praksi. U trećem poglavlju također su opisani uvjeti i načini otvaranja i vođenja računa u banci, međutim u ovom slučaju radi se o računima nerezidenata, dakle, pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem, odnosno prebivalištem u inozemstvu. Prilikom sklapanja određenih ugovora, odnosno poslova sa nerezidentima banka se mora pridržavati određenih pravila koje propisuje Odluka o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci (NN 124/06.), a koja su u tekstu navedenog poglavlja obrazložena i navedena. Četvrto poglavlje obrađuje obavljanje platnog prometa s inozemstvom koji može biti gotovinski, bezgotovinski te u obliku obračunskih plaćanja kao što su cesija, asignacija i preuzimanje duga. Naplate, plaćanja i prijenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i kunama propisani su različitim odlukama kao podzakonskim propisima Zakona o deviznom poslovanju. U radu su dalje objašnjeni uvjeti i načini sklapanja kreditnih poslova s inozemstvom te vrste kredita koje se u takvom poslovanju mogu pojaviti. Posljednje poglavlje rada bavi se prekršajima i kaznenim djelima u deviznom poslovanju koja donose određene sankcije i kazne počiniteljima ukoliko se isti ne ponašaju u skladu sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju. Kazne mogu biti novčane te kazne zatvora što ovisi o težini počinjenog kaznenog djela. Također su objašnjene propisane zaštitne mjere čija je svrha onemogućiti ponavljanje kaznenog djela kao i utvrđivanje odgovornosti pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe za počinjene prekršaje.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_25
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.4 Računi (konta). Računovodstveni sustavi. Računovodstvo troškova
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:49
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:49
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/501

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku