E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Limitirajući čimbenici razvoja turističkih agencija u Hrvatskoj

Funčić, Marijana (2009) Limitirajući čimbenici razvoja turističkih agencija u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Cilj ovog diplomskog rada je prikazati i pobliže opisati rad agencija i čimbenika koji ih ograničavaju u svom poslovanju. Hrvatska je tradicionalno turistički orijentirana zemlja, te se može pohvaliti s brojnim turističkim adutima, od očuvane prirode, do gostoljubivosti ljudi koji rade u turizmu, no ponuda je daleko od idealne. Stoga ključno pitanje koje se postavlja pred Hrvatsku je, kakav stav treba zauzeti prema turizmu, odnosno da li će on biti glavna ili jedna od glavnih odrednica gospodarskog razvitka Hrvatske ili ne. O svemu tome ovisi i razvoj turističkih agencija. Rad i razvoj turističkih agencija u Hrvatskoj prati u jednakoj mjeri rad i razvoj čitavog gospodarstva. Svi problemi koje susrećemo u našoj državi održava se i na turističke agencija, i zato možemo reći da su ovisni jedni o drugima. U prvom djelu razrađuje se pojam posredovanja između turističke agencije i turoperatora koji na turističkom tržištu posreduju između ponude i potražnje, te se čitatelj upoznaje s radom turističkih agencija, odnosno s uvjetima osnivanja i njihovim obvezama. U sljedećem poglavlju se prikazuje poslovanje turističkih agencija i njihovih poslovnica, te se kroz tabele prikazuju organizirani dolasci i noćenja turista posredstvom agencija. U trećem poglavlju pokušati će se objasniti koji su to sve čimbenici koji utječu na poslovanje turističkih agencija. Polazi se od nedostatka destinacijskih sadržaja koji su veoma bitni za produljenje turističke predsezone i postsezone. Razvoj dopunske ponude u turističkim destinacijama nužan je preduvjet za povećanje iskorištenosti smještajnih kapaciteta i povećanje prosječne potrošnje turista. Zatim se rad nastavlja razradom glavnih razloga na koje agencije nailaze u današnjem poslovanju kao što su povećanje stope poreza na dodanu vrijednost, nedovoljnost obrazovanog kadra i tehnologija. U posljednjem poglavlju daje se osvrt na prepreke s kojima se suočavaju agencije i usmjerenje na budućnost poslovanja agencija. Kroz cijeli rad koristiti će se metoda analize i sinteze sa ciljem da se cijeli rad može izraziti jednostavnim i sažetim zaključcima. Također, da bi se mogli izvesti vlastiti zaključci kao i neka vlastita razmišljanja o ovoj temi koristiti će se i deduktivna i induktivna metoda. Prilikom izrade diplomskog rada korištene su različiti izvori, Internet stranice, stručni časopisi te statistički ljetopisi, državnog zavoda za statistiku. Temeljem svega prethodno navedenog rad predstavlja doprinos u analizi limitirajućih čimbenika u razvoju turističkih agencija u Republici Hrvatskoj.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_29
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:34
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:34
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/505

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku