E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Izvori financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj

Kolić, Korana (2009) Izvori financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (377kB)

Sažetak

Značaj maih i srednjih poduzetnika, u koje spadaju obrtnici, osnivači i vlasnici malih i srednjih poduzeća, veliki su zamašnjak boljitka Hrvatske. Upravo poduzetnici stvaraju nove vrijednosti u državi i otvaraju nova radna mjesta, a svojim radom riskiraju i svoju egzistenciju. Poduzetništvo je više od nadahnuća, to je revnost i uporan rad. Osnovni podaci koje poduzetnika mora znati; kako napisati poslovni plan, istražiti tržište, voditi računovodstvenu evidenciju, plačati poreze i biti društveno odgovoran. U poslijednjih godina u Republici Hrvatskoj izražene su značajne promjene gospodarskog sustava u smislu afirmiranja tržišnog načina privređivanja malog poduzetništva. Mnoga mala i srednja poduzeća osnovana početkom 90-tih godina već nakon nekoliko godina poslovanja postala su nelikvidna i neslovnetna i otišla u stečaj. Mnogo se učinilo da se pomogne tim poduzećima ali još uvijek ti napori zaostaju za naporima razvijenih zemalja. Predmet istraživanja ovog diplomskoh rada je problematika izvora financiranja malih i srednjih poduzeće. Naime, mali i srednji poduzetnici nemaju pristup tržištu novca kao velika poduzeća i teško dolaze do kredita. Situaciju kompliciraju i strogi bankarski propisi koji zahtjevaju manju izloženost rizicima, pa su banke posebno nesklone financiranju inovacijskih projekata. Olakšanje financijskog tereta poduzetnicima postiže se subvencioniranjem većeg dijela troškova od strane lokalnih vlasti te jamstava specijaliziranih agencija, a nastoji se olakšati i pristup ovog sektora strukturnim fondovima. Ovim radom želi se ukazati na važnost malih i srednjih subjekata u nacionalnom gospodatsvu i mjere kjoje poduzima Vlada kako bi im olakšala poslovanje i pristup financijskom tržištu, a time i napredak gospodarstva. Diplomski rad sastavljen je od sedam poglavlja. U prvom se poglavlju definira pojam malih i srednjih poduzeća da bi se moglo bolje shvatiti o kojoj kategoriji poduzeća se odnosi. Naime postoje različiti kriteriji prema kojima se mogu razlikovati mala i srednja poduzeća, a neke od uobičajenih kriterija su: ukupna imovina, godišnji prihod od prodaje i broj zaposlenih. Republika Hrvatska je klasifikaciju na mala i srednja poduzeća odredila Zakonom o računovodstvu. Zatim se obrađuje problematika financiranja malih i srednjih poduzeća. Započinje se definiranjem pojma financiranja kroz početnog, preko tekućeg do razvojnog financiranja. Prilikom osnivanja poduzeća treba osigurati početni kapital. To je ćesto veliki problem za poduzetnike ako nemaju dovoljno vlastitog kapitala. Tada oni moraju odlučiti da li žele kredit ili trajni ulog, odnosno kreditore ili partnere. Isti se problemi javljaju i kod tekućeg i kod razvojnog financiranja. Republika Hrvatska je uočila važnost ovih subjekata gospdarstva i donosi određene mjere koje će im olakšati poslovanje i prostup financijskim sredstvima kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvoj, Hrvatsku agenciju za malo gospodartvo, Razvojne fondove, te programe Ministarstva te lokalnih uprava i samouprava. Svi oni imaju jedan cilj da stimuliraju razvoj tog sektora kroz posebne programe poticanja malih i srednjih poduzeća. U šestom poglavlju se obrađuje problematika razvoja poduzetništva u nacionalnom gospodarstvu. U Hrvatskoj poduzetničku aktivnost koči administracija, komplicirane procedure otvaranja poduzeća, te zakonska regulativa neprilagođena malim i srednjim poduzećima. Zadnje poglavlje prikazuje poslovanje malih i srednjih subjekata gospodarstva u Hrvatskoj. Ovim poglavljem želi se ukazati na važnost tih subjekata za razvoj nacionalne privrede.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2009_42
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:59
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:11
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/518

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku