E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacijska struktura u poduzeću "Plava Laguna" d.d. Poreć

Brćić, Ingrid (2009) Organizacijska struktura u poduzeću "Plava Laguna" d.d. Poreć. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

Poduzeće kao organizacijska jedinica je sustav koji svoju dobit, kao temeljni cilj, ostvaruje u razmjeni sa drugima. Razvoj i promjene u organizaciji poduzeća odvijaju se pod utjecajem sve turbolentnije okoline koju karakteriziraju česte promjene na tržištu i konkurenciji, promjene u političkoj, društvenoj, kulturnoj, pravnoj i znanstvenotehnološkoj sferi. Osnovna snaga poduzeća više nije veličina bilance ili kapital u klasičnom smislu, već je snaga poduzeća u integriranosti proizvodnih i uslužnih autonomnih jedinica koje preuzimaju na sebe poduzetništvo, rizičnost u poslovanju i odgovornost za rezultate. Sve je veći naglasak na kvaliteti ljudskih potencijala, njihovom znanju, informiranosti, inventivnosti i inovativnosti, a posebice rukovodećih ljudi. Organizacijska struktura kakvu današnje poslovno okruženje zahtjeva dinamičan je sustav u kojem je fleksibilnost jedina konstanta, sačinjena je od organizacijskih jedinica koje se svakodnevno prilagođavaju promjenama u okruženju, vođena kreativnim menadžerima spremnima prepoznati vrijednost svojih djelatnika. Nisu sve organizacijske strukture hrvatskih poduzeća spremne na promjene i izazove sve zahtjevnijeg poslovnog okruženja, no one će se morati prilagoditi i evoluirati ukoliko budu željele ispuniti svoj osnovni cilj – efikasno organizirati resurse unutar poduzeća. Predmet proučavanja ovog diplomskog rada je pregled organizacijske strukture kroz teorijsko i praktično sagledavanje navedenih pojmova. Svrha istraživanja organizacijske strukture poduzeća Plava laguna d.d. očituje se u tome što je Poreč grad u kojem turistička tradicija seže u duboku povijest, te da je sjedište dvaju najznačajnijih hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Značaj turizma u Poreču očituje se kroz broj ljudi koji se zapošljavaju u poduzećima turističke ponude, te kroz prihode koje turizam generira svake godine. Organizacijska struktura dinamična je funkcija svakog poduzeća i vrijedna je istraživanja i analitičkog proučavanja. Rad se sastoji od 7 cjelina sa podcjelinama. Prva cjelina je uvod koji objašnjava predmet i svrhu istraživanja. Druga cjelina je teorijski pristup pojmu, ulozi i značaju organizacije, zadacima organizacije, zatim svrsi i ciljevima organizacije, te organizacijskoj strukturi s osvrtom na vrste organizacijskih struktura. U trećoj cjelini prikazani su opći podaci, povijest i djelatnosti poduzeća «Plava laguna» d.d. Poreč, ljudski potencijali poduzeća, smještajni kapaciteti i tržište, te financijski pokazatelji poslovanja poduzeća. U četvrtoj cjelini obrađena je struktura upravljanja i organizacijska struktura poduzeća «Plava laguna» d.d., prikazane su dimenzije organizacijske strukture kroz osvrt na formalizaciju, centralizaciju i složenost organizacijske strukture. Prikazana je usporedba organizacijske strukture poduzeća «Plava laguna» d.d. sa organizacijskom strukturom poduzeća «Riviera» d.d. i obrađeni su stavovi i prijedlozi promjena u postojećoj organizacijskoj strukturi poduzeća «Plava laguna» d.d. Peti dio je zaključni dio, dok je u šestom i sedmom dijelu dan popis literature, tablica i shema. Tijekom pripreme ovog diplomskog rada korištena je metoda intervjua, koja se pokazala najuspješnijom za prikupljanje informacija u poduzeću «Plava laguna» d.d. i «Riviera» d.d. Poreč, te metode promatranja, statistička metoda i metoda analize i sinteze.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_45
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:40
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/521

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku