E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj klimatskih promjena na turizam

Petrušić, Darinka (2009) Utjecaj klimatskih promjena na turizam. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (425kB)

Sažetak

Klimatski uvjeti svojim djelovanjem bitno utječu na prirodnu okolinu, pa time i na uvjete života ljudi te njihove društvene, gospodarske i turističke aktivnosti. Turističke aktivnosti su ovisne o postojećim klimatskim uvjetima na određenom području, stoga promjena klime znatno brže utječe na turizam nego na svakodnevni život. Utjecaj turizma na klimatske promjene se očituje kroz promet koji bitno utječe na kakvoću okoliša uzrokujući brojne negativne ekološke posljedice. Svjetska zajednica (međunarodne organizacije, agencije, i dr.) se angažirala na donošenju niza konvencija i deklaracija o uzajamnosti turizma i klimatskih promjena. Pod okriljem Svjetske turističke organizacije je 2003. godine održan prvi međunarodni skup o klimatskim promjenama i turizmu. Cilj ovog rada je prikazati međuovisnost turizma i suvremenih klimatskih promjena. Rad se, pored uvoda i zaključka, sastoji od pet poglavlja. U drugom poglavlju je objašnjeno što su suvremene klimatske promjene. Definiran je pojam klime i objašnjeni su uzroci zbog kojih dolazi do klimatskih promjena. Opisano je globalno zagrijavanje. Objašnjen je efekt staklenika te je dat prikaz koncentracije stakleničkih plinova i ugljikovog dioksida u atmosferi. Međuovisnost klime i turizma je opisana u trećem poglavlju. Navedena su obilježja suvremenog turizma i klime kao elementa atraktivnosti turističke djelatnosti. Ukazalo je se na činjenicu da i turizam utječe na promjenu klime. Opisani su oblici prometa i njihov doprinos emisiji stakleničkih plinova. U četvrtom poglavlju je razložen neposredan utjecaj klimatskih promjena na turizam. Ukazano je na nedostatak snijega, topljenje ledenjaka, izumiranje koraljnih grebena, porast razine mora i kulturno naslijeđe. U petom poglavlju je opisan posredan utjecaj klimatskih promjena na turizam. Dan je prikaz porasta prosječne globalne temperature mora i kopna. Objašnjen je utjecaj klimatskih promjena na pojavu bolesti, vremenske nepogode, nedostatak tekuće vode, ribarstvo i promet. Upravljanje klimatskim promjenama u turizmu je prikazano u šestom poglavlju. Dat je pregled međunarodne politike upravljanja klimatskim promjenama u turizmu. Opisana je politika Europske unije koja se odnosi na klimatske promjene i turizam. Objašnjeno je upravljanje klimatskim promjenama u Hrvatskoj. Opisano je upravljanje klimatskim promjenama u turizmu na mikrorazini. Tijekom izrade ovog rada korištene su metode analize, klasifikacije, deskripcije, kompilacije i statistička metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2009_47
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 21:01
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:00
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/523

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku