E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Zaštita turističkih potrošaća

Ljubić, Natalija (2009) Zaštita turističkih potrošaća. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U današnjem razvijenom potrošačkom društvu svi potrošači, uključujući i turističke potrošače, izloženi su brojnim opasnostima i problemima. Upravo iz tog razloga segment zaštite potrošača sve više dobiva na značenju. Politika zaštite potrošača ima za cilj zaštitu zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa potrošača, te promidžbu prava potrošača na informiranje, obrazovanje i organiziranje radi očuvanja zajedničkih interesa. Potencijalni turist postaje potrošač tijekom organiziranja svog odmora, te tijekom samog putovanja i boravka u nekoj destinaciji. Naravno, i turista kao potrošač tijekom te potrošnje želi zaštiti sebe od svih rizika kojima može biti izložen. No, većina turista dolaskom u stranu zemlju nije upoznata sa sustavom zaštite potrošača u toj zemlji i samim time ne zna kako se zaštititi i ostvariti svoja prava, ni kome se obratiti u slučaju određenih problema. Zaštita turističkih potrošača je širok pojam koji obuhvaća različitu tematiku. Svrha ovog istraživanja je analizirati, objasniti i prikazati teorijski i praktično na što se zaštita turističkih potrošača odnosi. Cilj istraživanja je upoznati javnost s osnovnim elementima koji se odnose na politiku zaštite turističkih potrošača kako bi na temelju dobivenih saznanja znali kako zaštititi svoje interese i ostvariti svoja potrošačka prava. U izradi rada korištena je različita domaća i strana stručna literatura raznih autora (Blažević, Čavlek, Dulčić, Lickorish), internetski izvori iz kojih su preuzeti razni članci, dokumenti i podaci, osobni kontakt te anketiranje. Rad se sastoji od šest poglavlja. U prvom poglavlju obrađena je tematika u kojoj je objašnjena uloga turista kao potrošača, što utječe na potrošnju i na što zapravo troši turist. Prilikom potrošnje, istodobno dolazi i do zaštite turističkih potrošača. Drugo poglavlje posvećeno je analizi karakteristika zaštite turističkih potrošača, a detaljno je obrađen jedan segment zaštite i to usluge osiguranja putnika. Tema trećeg poglavlja je zaštita turističkih potrošača u Europskoj Uniji. U sklopu toga detaljno je objašnjena Smjernica 90/314 o paušalnim putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima i Frankfurtska tabela. Četvrto poglavlje posvećeno je analizi zaštite turističkih potrošača u Republici Hrvatskoj. Prikazani su Zakoni kojima je regulirana zaštita potrošača i obrađene su aktivnosti koje se provode u svezi zaštite potrošača u Udruzi hrvatskih putničkih agencija i Društvu za zaštitu potrošača Hrvatske. Peto poglavlje predstavlja praktični dio ovog rada. Organizacija zaštite turističkih potrošača prikazana je i analizirana u jednom od vrhunskih turističkih naselja u Hrvatskoj, turističkom naselju „Bi Village“. Detaljno su obrađeni svi aspekti zaštite turista koji se provode u naselju. Nadalje, analizirani su rezultati provedene ankete o zadovoljstvu gostiju dobivenom uslugom u kampu. Temeljem svih prikupljenih informacija prikazana je trenutna situacija poslovanja i najvažnije preporuke za budućnost. Šesto poglavlje je posvećeno analizi budućih trendova u turizmu i njihov utjecaj na zaštitu potrošača. Odvojeno su obrađeni trendovi na svjetskom i na hrvatskom turističkom tržištu. U sklopu svjetskog turističkog tržišta analizirana je dugoročna prognoza razvoja turizma prema Svjetskoj turističkoj organizaciji. Zaključne konotacije autora ovog rada upućuju na činjenicu da politika zaštite potrošača sve više dobiva na značenju, te je bitno kontinuirano praćenje svih aktivnosti koje se odvijaju na tom području.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_54
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 21:02
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 21:02
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/531

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku