E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Motivacija kao bitan čimbenik uspješnosti poslovanja u poduzeću

Kostrevec, Nataša (2009) Motivacija kao bitan čimbenik uspješnosti poslovanja u poduzeću. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Tema diplomskog rada glasi Motivacija kao bitan čimbenik uspješnosti poslovanja u poduzeću. Rad se sastoji prvo, od uvoda u kojem se obrađuju karakteristike, svrha, te cilj rada. U uvodu se navode temeljni preduvjeti o motivaciji zaposlenika koje poduzeće treba imati u vidu želi li uspješno poslovati. Drugo, obrađuje se teoretski dio motivacije te je cijela tema prikazana kroz primjer iz prakse u poduzeću Sipro d.o.o. Umag. U prvom poglavlju rada obrađuje se definicija motivacije te njen proces i osnovna podjela. Teorije motivacije prikazane su kroz tri kategorije, pisano i slikama. Karakteristika motivacije može se vidjeti postavljajući pitanje zašto je za zaposlenika bitna motivacija te kako to utjeće na njegovo radno raspoloženje. Na radnome mjestu postoji mogućnost javljanja depresije. Zaposlenik se u većini slučajeva suočava sa nezadovoljavajućim uvjetima na radu te je u tom slućaju jako bitno da se osijeća motiviran. Zaposlenik se osijeća bolje kada je motiviran jer na taj način ima više volje obaviti svoj radni zadatak, smatra da će svojim izvršenim obvezama pridonjeti velike rezultate poduzeću. Kako kaže metafora: “ako želimo magarca natjerati da se pokrene moramo ispred njega staviti mrkvu ili ga odozdo potjerati štapom“. Svrha motivacije zaposlenika u poduzeću je postići kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima što znači pojedinačni razvoj svake stručne osobe tijekom njezina školovanja i rada. Cilj ovog rada je prikazati u kojoj mjeri je motivacija bitan čimbenik uspješnosti poslovanja u poduzeću. Zaposlenici su motivirani za bolji i kvalitetniji rad čim osjete da to vrijedi njihova truda bilo motivirani sami od sebe ili nekakvim vanjskim stimulansima. Motivacija zaposlenika prikazana je u primjeru poduzeća Sipro d.o.o. Umag (u kojem radim). Dano je kratko upoznavanje sa poduzećem koje je tijekom svojeg poslovanja postiglo značajne rezultate u vidu motivacije zaposlenika, te je kao takav dobar primjer uspješnog poslovanja u grani kemijske industrije. Kroz rad je prikazano kako Sipro d.o.o. Umag zadržava i motivira zaposlenike kroz novčano i nenovčano nagrađivanje te kako sve to zaposlenik prihvaća. Jedan od čimbenika motivacije je također i timski rad koji kaže da bez dobrog tima i međuljudskih odnosa uspjeh poduzeća nije ostvariv. Uloga organizacijske kulture prikazana je kroz pravila ponašanja u tvornici Sipro d.o.o. Umag dok o zaštiti života i zdravlja zaposlenika brine odgovorna osoba za zaštitu na radu i sigurnosti od požara koji se obvezuje osigurati sigurnost radnika u svakom obliku povezanom s radom. Odraz stimulacije u poduzeću odnosi se na poboljšavanje radne atmosfere. Sipro d.o.o Umag redovno obaviještava svoje radnike na oglasnoj ploči o proizvodnosti rada za koju su zaslužni sami radnici. U zaključku se navodi zašto se motivacija predstavlja kao bitan čimbenik uspješnosti poslovanja u poduzeću te je dan kratki osvrt na sve navedeno u ovom radu i vlastiti doprinos.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2009_60
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.3 Međuljudski odnosi u poduzeću
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:36
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:11
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/537

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku