E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Starenje stanovništva i financiranje mirovina u Hrvatskoj

Beljan, Nataša (2009) Starenje stanovništva i financiranje mirovina u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (419kB)

Sažetak

Aktualni demografski procesi u Hrvatskoj su procesi ukupne depopulacije, prirodne depopulacije i demografskog starenja. Oni su rezultat prošlih i odrednica budućih demografskih kretanja. Do izražaja su došli u drugoj polovici 20. stoljeća, posebice u zadnjem desetljeću kada su uslijed ratnih zbivanja i procesa tranzicije poprimili jači intenzitet i doveli do smanjivanja ukupnog broja hrvatskog stanovništva. Smanjivanje ukupnog broja stanovnika, pored navedenih vanjskih, gospodarskih i političkih čimbenika, posljedica je kontinuiranog smanjivanja stopa nataliteta u navedenom razdoblju, negativnog migracijskog salda i promjena u dobno spolnoj strukturi našeg stanovništva. Dobno spolna struktura hrvatskog stanovništva u prošlom je stoljeću vidno izmijenjena. Na početku stoljeća najbrojnije skupine stanovnika bile su najmlađe, te je svaka sljedeća dobna skupina bila brojem manja od one prethodne. Tako su brojčano najmanje prisutne bile starije dobne skupine. Na kraju pak stoljeća staro stanovništvo sudjeluje u ukupnom stanovništvu s gotovo jednakim udjelom kao i mlado. Povećani udio postradnog kontingenta u ukupnom stanovništvu odnosno veći broj umirovljenika kao jedna od posljedica starenja stanovništva isprepletenog s ostalim aktualnim demografskim procesima, gospodarskim i ratnim zbivanjima, doveo je do povećanog pritiska na mirovinski sustav i na sredstva potrebna za financiranje mirovina. Mirovinski sustav utemeljen na međugeneracijskoj solidarnosti i tekućoj raspodjeli (pay as go sustav), koji je u Hrvatskoj postojao do 2002. godine, zbog povećanog broja umirovljenika i narušavanja brojčanog odnosa njih i osiguranika iz čijih su se doprinosa financirale tekuće mirovine, nije više bio primjeren postojećoj situaciji. Reformama se nastojalo zaustaviti rast broja umirovljenika, smanjiti mirovinske troškove, te uspostaviti održivi mirovinski sustav, primjereniji aktualnim demografskim procesima. Uveden je novi trodijelni mirovinski sustav, kao kombinacija dotadašnjeg mirovinskog sustava i sustava kapitalizirane individualne mirovinske štednje. Svrha ovog rada je ukazati na probleme u mirovinskom sustavu koje je prouzročio ili produbio demografski proces starenja hrvatskog stanovništva. U prvom dijelu rada analizira se hrvatsko stanovništvo, njegova brojnost uvjetovana prirodnim i mehaničkim kretanjima, te demografskom strukturom. Veći se naglasak stavlja na pokazatelje demografskog starenja i neke od činitelja koji uvjetuju daljnje starenje našeg stanovništva. Prikazana su i buduća predviđanja o nastavku aktualnih demografskih procesa, te posljedice starenja stanovništva koje su već vidljive i koje će vrlo vjerojatno u budućim razdobljima biti još značajnije. U drugom dijelu rada osvrnula sam se na kratak povijesni pregled hrvatskog mirovinskog sustava, pokazatelje o mirovinskom sustavu i provedene mirovinske reforme. Duljeg ostanka na tržištu rada, dobiti koje on osigurava i stavova o ovoj mogućnosti, kako radnika, tako i poslodavaca, dotakla sam se u pretposljednjem dijelu rada. Posljednji dio rada ostavljen je za sumiranje ove teme, iznošenje zaključaka i vlastitih mišljenja. Indukcija, dedukcija, analiza i sinteza, komparacija, te statistička i matematička metoda neke su od korištenih znanstvenih metoda prilikom pisanja ovog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2009_80
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:53
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:37
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/556

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku