E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Rani začeci i povijesni razvoj revizije u svijetu

Šribar, Dijana (2009) Rani začeci i povijesni razvoj revizije u svijetu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (431kB)

Sažetak

Povijesno gledano, začeci revizije nalaze se u Babilonu gdje je još 4000. godina prije Krista bila obavljena prva revizija. Osim Babilona, kao kolijevke revizije ističu se još stari Egipat i Grčka. U svjetskim okvirima, revizija, kao profesija, ima stoljetnu tradiciju. U Europi razvoj revizije započinje još u 12. stoljeću, kada su u trgovačkim centrima veća poduzeća zapošljavala revizore. Suvremeni razvoj revizije, kakvu danas poznajemo, vezuje se uz razvitak tržišnog načina privređivanja. Stvaranjem poslovnih organizacija s razvijenom podjelom i koordinacijom rada radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva sve više dolazi do razdvajanja funkcije vlasništva od funkcije upravljanja. Da bi se zaštitilo vlasništvo i poduzetništvo, a ujedno osigurale pouzdane i provjerene te realne i objektivne informacije o financijskom stanju i rezultatima poslovanja, razvijao se i razvija institut revizije kao specifične, stručne i neovisne funkcije koja se obavlja po standardiziranim profesionalnim kriterijima. Praksa je da su pravila djelovanja definirana, osim državnom regulativom i raznim propisima, standardima koje donosi struka temeljem dugogodišnje prakse u području revizije. Navedena pravila su obično sistematizirana od strane strukovne organizacije koja u određenoj državi ili na određenom području djeluje u cilju unapređenja revizorske struke. U prvom poglavlju bit će riječi o pojmu i značenju revizije te o potražnji za revizijom. Objašnjene su neke definicije revizije, temeljne značajke i ciljevi revizije te je pojašnjeno zbog čega nam je potrebna revizija i zašto uopće dolazi do potražnje za revizijom. U drugom poglavlju se razmatra uloga i značenje revizije u tržišnom gospodarstvu, a isto pokušava se doznati kakva je zapravo uloga revizije u upravljanju poduzećem u suvremenim gospodarskim uvjetima. Drugi dio poglavlja odnosi se na temeljna revizijska načela i standarde kao vrlo važne odrednice revizijskog djelovanja bez kojih ne bi bilo moguće promatrati sam razvoj i bavljenje revizijom kao profesijom. U trećem poglavlju prikazan je u kratkim crtama povijesni razvoj revizije u svijetu. U četvrtom poglavlju objašnjene su vrste revizije jer je vrlo značajno razlikovati pojedine vrste revizije kako bismo mogli znati koje su njezine temeljne zadaće i funkcije. U petom poglavlju detaljnije je prikazan povijesni razvoj revizije u pojedinim zemljama. Objašnjeno je kako i gdje se revizija prvi put pojavila, odnosno gdje se nalaze njezini najraniji začeci. Zatim je dan prikaz razvoja revizije u europskim zemljama te su pojašnjene razlike u začecima i razvoju revizije u tim dotičnim zemljama. Dio poglavlja se odnosi i na razvoj revizije u Sjedinjenim Američkim Državama, kao primjera američke prakse razvoja revizije. U šestom poglavlju objašnjeni su oblici udruživanja revizora, kako su se razvijale stručne udruge revizora u pojedinim zemljama te gdje su osnovani prvi instituti za reviziju. U sedmom poglavlju dan je prikaz razvoja revizije u Hrvatskoj u usporedbi s ostalim razvijenim tržišnim gospodarstvima. Objašnjeno je kada se i na koji način razvijala revizija u Hrvatskoj. U osmom poglavlju opisani su mogući pravci budućeg razvitka revizije u Hrvatskoj, objašnjene su neke promjene koje su se dogodile u posljednjem desetljeću, obrazloženi razlozi zbog kojih je osnovana Hrvatska revizorska komora te njeni zadaci, ciljevi i nadležnosti. Kroz sva poglavlja korištene su metode deskripcije i metode analize. U 3., 5., 6. i 7. poglavlju korištena je povijesna metoda. Posebice u 8. poglavlju, na primjeru Hrvatske, istaknuta su vlastita mišljenja i zaključci. Podlogu ovim metodama daju podaci i informacije prikupljeni iz raznih pisanih radova afirmiranih hrvatskih i stranih autora, razni propisi, zakoni i pravilnici koji uređuju revizorsku struku. Osim toga, korišteni su podaci prikupljeni na službenim internetskim stranicama svjetskih i hrvatskih strukovnih organizacija koje se opisuju i kompariraju.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_89
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:46
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/567

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku