E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Migracije u Istri

Debeljaković, Kristof (2010) Migracije u Istri. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (640kB)

Sažetak

Diplomski rad „Migracije u Istri“ podijeljen je na 6 dijelova. U uvodnom dijelu prikazane su teme koje su se obradile u poglavljima, te sve što se koristilo i priložilo za razradu teksta. Ukratko su opisani i pojmovi današnjih migracija, internacionalnih migracija i stanje migracija u Istri. Navedene su i metode koje su korištene prilikom izrade ovog rada. U drugom dijelu obuhvaćeni su migracijski termini i koncepti, znanosti koje ih proučavaju, vrste pokretljivosti radne snage i čimbenici migracija. U trećem dijelu opisana su migracijska kretanja u Europi i migracijske politike i bilateralni sporazumi koji ih reguliraju. U četvrtom dijelu obrađena je tema migracije u Istri u kojoj je sadržana njezina povijest migracija, analizirano je stanje tržišta rada, prikazane su unutarnje i vanjske migracije na njezinom području, obuhvaćena je mobilnost na tržištu rada te migracijska politika i perspektive migracija u Istri. U petom dijelu prikazani su migracijski tijekovi u Hrvatskoj, a u šestom dijelu zaključna razmatranja koja se odnose na cjelokupnu analizu rada. Osim tekstualnog dijela u diplomskom radu sadržane su tablice i slike kao i literatura i Internet stranice koje su korištene pri izradi diplomskog rada. Cilj ovoga diplomskog rada je ponajprije upoznati se sa općim terminima migracija, prikazati i istražiti stanje migracija u Istri kroz povijest do danas, objasniti razloge i uzroke migracija, njihov utjecaj na ponudu radne snage, a zatim i donošenje adekvatnih migracijskih mjera i politika. Migracije su jedna od trajno aktualnih tema svjetskih gospodarstava. U potrazi za boljim životom ljudi su se oduvijek selili. Statistički podaci govore da danas oko 150 milijuna ljudi živi izvan njihovog mjesta rođenja. Budući da puno migranata ilegalno boravi u drugim zemljama, vjeruje se da je taj broj i veći. Internacionalne migracije predstavljaju složen gospodarski i politički problem svake države. Danas su one globalni fenomen svih zemalja svijeta koje su zahvaćene migracijama. Migracije možemo podijeliti na dobrovoljne migracije koje se dešavaju zbog zaposlenja, školovanja te obiteljskih i osobnih razloga i prisilne migracije do kojih dolazi zbog ratova, ekoloških problema, vjerske netrepeljivosti, političkog progona, ukidanja prava na slobodu, itd. Govoreći o globalnim migracijama, Istra kao dio Republike Hrvatske nije imuna na iste. U zadnja dva desetljeća Istru su zahvatile i dobrovoljne i prisilne migracije. Sve do završetka Domovinskog rata ljudi su dolazili u Istru isključivo zbog prisilnih razloga, tj. zbog ratnih zbivanja. Statistički podatci pokazuju da je u Istru 1992. godine pristiglo preko 100 000 izbjeglica i prognanika od kojih je do danas veći dio nastavio tranziciju prema drugim državama ili se vratio na svoja matična područja. Budući da Istra ima slabo razvijeno gospodarstvo i regija je u tranziciji, nije privlačna migrantima kao konačno odredište. Istra je prijelazna postaja do bogatije zapadne Europe. Tema „Migracije u Istri“ za diplomski rad je odabrana iz razloga što se novi ekonomski i na koncu migracijski izazovi nalaze pred nama: globalizacija, ulazak Hrvatske u EU, gospodarska kriza koja je uzdrmala najjača svjetska gospodarstva te konstantan porast nezaposlenosti migraciju stavljaju u središte pozornosti. Za izradu ovog diplomskog rada korištene su sljedeće metode: metoda analize i sinteze, klasifikacije, kompilacije, mjerenja, deduktivna i induktivna te statistička metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2010/75
Teme: 3 Društvene znanosti > 31 Demografija. Sociologija. Statistika > 314 Demografija. Studije o stanovništvu
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:35
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:55
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/581

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku