E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza demografskih procesa u Hrvatskoj

Pržiklas, Marija (2010) Analiza demografskih procesa u Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U Hrvatskoj su promjene u prirodnom kretanju stanovništva i migraciji, zajedno sa ukupnim društvenim i gospodarskim razvojem, središnje značajke biološkog sustava stanovništva. Planiranje društvenog i gospodarskog razvoja, s računom o složenim i promjenjivim veličinama demografskih odrednica u bilo kojoj ljudskoj zajednici današnjice, nije moguće bez egzaktnog praćenja broja i sastava stanovništva, te bez njihova prostornog razmještaja i pulsacije. Jer, stanovništvo je temeljni činitelj, ali i posljedica složenog tijeka gospodarske i društveno-političke zbilje. Zato je i cilj ovog diplomskog rada ukazati na utjecaj demografskih kretanja na gospodarstvo Hrvatske kao jedne posttranzicijske zemlje. Cijeli rad se, pored uvoda i zaključka, sastoji od šest tematski razrađeni cijelina. Unutar svake cijeline detaljno su prikazana kretanja najznačajnijih vrijednosti prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva Hrvatske, demografsko starenje, usporedba kretanja sa Europskom Unijom, analiza dugoročnih fiskalnih posljedica, te na kraju odgovor na sve negativne trendove i primjena populacijska politika. Demografski razvoj kao temeljne društvene znanosti koja proučava brojnost i prostorni raspored stanovništva, prirodno i mehaničko kretanje, kao i starosno-spolnu strukturu stanovništva, razvila je i svijest o važnosti i povezanosti stanovništva sa razvojem svake zemlje u gospodarskom, ekonomskom i društvenom smislu. Iz stanovništva proizlazi radna snaga, veća proizvodnost, potrošnja, u konačnici i nove generacije koje u neprestanom kružnom kretanju oblikuju zajednicu nekog naroda. Treće poglavlje ovog seminarskog rada donosi osvrt na kretanje stanovništva sa prirodnog i mehaničkog aspekta. Ova dva kretanja oblikuju ukupno kretanje stanovništva. Detaljna razrada svakog od navedena dva kretanja i njihovih odrednica, svela se na predstavljanje bitnih demo-reprodukcijskih pokazatelja koji su u kontekstu prirodnog kretanja za Republiku Hrvatsku vidno narušeni. Mehaničko kretanje stanovništva, kao njegova prostorna mobilnost, doprinosi narušenoj demografskoj slici zemlje, kod koje se tijekom godina veći broj stanovništva iseljavao nego doseljavao na teritoriji Hrvatske. Četvrto poglavlje predstavlja temeljni problem s kojim je suočeno hrvatsko stanovništvo, a koje se kao posljedica demografskih kretanja nadovezuje na treće poglavlje ovog rada. U ovom se poglavlju analizira demografsko starenje i stupanj ostarijelosti kao jednog od jače izraženih demografskih procesa u Hrvatskoj te se daje prostorna diferencijacija osnovnih obilježja na županijskoj razini. Sljedeće, poglavlje kao zaokruženu petu cjelinu ovog diplomskog rada predstavlja usporedbu svih dosadašnjih demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj sa zemljama Europske Unije i njihovim sličnostima i različitostima. Predposljednje, šesto poglavlje daje jedan pogled u budućnost kroz razne projekcije i predviđanja budućih demografskih kretanja naše populacije, ali i kretanja javnih izdataka države za mirovine, zdravstvo i dr., te njihove moguće dugoročne implikacije na socijalni, gospodarski i ekonomski razvoj Hrvatske. Hrvatska obitelj danas je najviše na udaru modernizacijskih procesa, ali definitivno i jedina koja može ponovno oživjeti obiteljske vrednote među narodom, ulogu braka i značenja djece u društvu. Nezaobilazan način za poticanje pozitivnog društvenog ozračja prema tim vrijednostima je populacijska politika koja je detaljnije razrađena u zadnjem, sedmom poglavlju ovog rada. Metode kojima smo se pritom koristili u razradi i cjelokupnom diplomskom radu u prvom redu su primjena matematičke metode, s kojom smo nastojali izračunati i grafički prikazati neka bitna kretanja, a potom ih primjenom deskriptivne i povijesne metode objasniti. Cjelokupan diplomski rad, kao jedna velika povezana cjelina, između pojedinih djelova odražava primjenu korelativne metode kojom se uspoređuju kretanja svih bitnih komponenata i njihovih uzročno-posljedičnih veza demografskog kretanja u Republici Hrvatskoj.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2010/101
Teme: 3 Društvene znanosti > 31 Demografija. Sociologija. Statistika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:52
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/588

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku