E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Konkurentska prednost

Vurušić, Maja (2011) Konkurentska prednost. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (432kB)

Sažetak

Promjene na tržištu uzrokuju da samo najuspješnija poduzeća opstaju. Konkurentska sposobnost poduzeća u globalnom okruženju jedini je jamac njegovog budućeg djelovanja i opstanka. Ljudi su prepoznati kao najvažniji resurs, a njihova znanja, vještine i sposobnosti kao najvažnije organizacijsko oružje i najjača konkurentska prednost. Razvoj ljudskih potencijala u suvremenoj organizaciji stvaranje je viših vrijednosti od svojih konkurenata. Konkurentska prednost nalazi se u srži poslovanja poduzeća na konkurentskim tržištima. No, u današnje vrijeme brzih promjena, mnoga su poduzeća izgubila konkurentsku prednost u svojoj utrci za rastom. Poduzeća su suočena sa sporijim rastom, kao i s domaćim i stranim konkurentima koji se u tržišnoj bitki više ne ponašaju kao da je tržište dovoljno veliko za sve. Ovim radom želi se ukazati na važnost konkurentske prednosti poduzeća, koja bi trebala biti cilj svakoga poduzeća jer osigurava iznadprosječnu dobit i stalni rast i razvitak poduzeća. Rad se pored uvoda i zaključka sastoji od 5 poglavlja. Drugo poglavlje detaljnije opisuje pojam konkurentske prednosti ukazujući na temeljne izvore i elemente konkurentske prednosti kao i načine postizanja konkurentske prednosti. Kako je konkurentska prednost ključni koncept strategijskog menadžmenta, treći dio počinje definiranjem pojma strateškog menadžmenta, a u nastavku se navode i detaljnije razrađuju temeljni pristupi konkurentskoj prednosti. Četvrto poglavlje pojašnjava što je lanac vrijednost, zašto je on važan na putu do postizanja konkurentske prednosti, u čemu se sastoji njegova glavna vrijednost i koje su osnovne aktivnosti lanca vrijednosti . U nastavku se navode vrste konkurentskih prednosti poduzeća. Peto poglavlje bavi se intelektualnim kapitalom koji postaje ključnim čimbenikom za proizvodnju konkurentskih prednosti poduzeća. U šestom dijelu sagledava se konkurentska prednost poduzeća Podravke d.d.. Podravka d.d. kao kompanija s jasnom razvojnom i ulagačkom strategijom, posjeduje snage potrebne za uspješnu prilagodbu tržišnim zahtjevima. Uvažavajući lokalne potrošačke i prehrambene navike i potrebe Podravka d.d. kontinuiranim unapređenjem kvalitete i asortimana proizvoda sudjeluje u kreiranju i prihvaćanju novih trendova i time održava i jača tržišne pozicije. Upravo zbog navedenih podataka ovo je poduzeće izabrano kao primjer poduzeća koje postiže konkurentsku prednost u odnosu na svoje konkurente. Metode koje su korištene prilikom izrade završnog rada u teorijskom dijelu jesu: metoda kompilacije, deduktivna metoda, metoda analize, metoda sinteze, metoda deskripcije, metoda kompilacije i komparativna metoda, dok se empirijski dio temelji na informacijama prikupljenih s korporativnih stranica poduzeća koje se koriste kao sredstvo komunikacije sa svim zainteresiranim interesno – utjecajnim skupinama.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/136
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:01
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:01
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/589

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku