E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Impresionizam kao pravac u umjetnosti s posebnim naglaskom na Claudea Debussya

Piralić, Damir (2011) Impresionizam kao pravac u umjetnosti s posebnim naglaskom na Claudea Debussya. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (538kB)

Sažetak

Tema ovog završnog rada je ''Impresionizam kao pravac u umjetnosti s posebnim naglaskom na Claudea Debussya''. U umjetnosti impresionizam kao smjer i nazor razvio se u Francuskoj u posljednjoj četvrtini XIX stoljeća. Impresionizam se zasniva na isticanju osobnog dojma, koje pobuđuje okolina. Razlika se očituje u sredstvu i načinu umjetnikova izraza osobnog dojma. Zasniva se na slobodnom isticanju osobnog dojma svega viđenog, a suprostavlja se ustaljenom formom izražavanja.Impresionisti posjeduju vlastiti kriterij prema kojem otkrivaju vlastitu istinu i prije nepoznatu estetsku ljepotu. Cilj impresionizma je stvaranje perfekcijske iluzije izgleda prirode, gdje sve, pa čak i prolazni efekt atmosfere nad svijetlošću može biti predstavljen. U glazbi se kao i u slikarstvu i poeziji, impresionizam osniva na fiksiranju osobnih trenutnih utisaka koje pobuđuje okolina, neki objekt, prirodna pojava ili zvuk u određenoj sredini. Claude Debussy najznačajniji je predstavnik impresionizma u glazbenoj umjetnosti u Europi. Glazba Claudea Debussya odlikuje se velikim bogatsvom i raznolikošću, zbog toga ju je nemoguće svrstati u samo jedno umjetničko usmjerenje. Beskonačne nijanse i evokacijske moći temeljne su privlačnosti te glazbe. Početkom 1890. Debussy je razvio svoj vlastiti glazbeni jezik, potpuno neovisan o Wagnerovom stilu koji je bio obojen sanjivim, katkada čak i morbidnim romatizmom simbolističkog pokreta. Svrha završnog rada je prikazati temeljne značajke impresionizma kao pravca u umjetnosti, te važnost lika i djela Claude Debussya na razvoj glazbene umjetnosti u Europi i Hrvatskoj. Cilj završnog rada je uočiti značaj i razlike impresionističkih djela u odnosu na ostale pravce u umjetnosti, s posebnim naglaskom na Claudea Debussya kao predstavnika impresionizma u glazbenoj umjetnosti. Kako bi tema bila što kvalitetnije obrađena, provedeno je sveobuhvatno sekundarno istraživanje stručne literature. Završni rad podijeljen je na pet dijelova koji su povezani i međusobno se nadopunjuju. Nakon uvoda, u prvom dijelu završnog rada opisasne su definicije impresionizma kao pravca u književnosti, likovnoj i glazbenoj umjetnosti. Međusobno se bitno ne razlikuju osim u načinu, odnosno tehnici koju umjetnik koristi kako bi prenio osobni doživljaj na djelo. Razdoblje u kojem je impresionizam djelovao obilježeno je velikim društvenim promjenama u Francuskoj i u svijetu. Prikazivanje atmosfere i predstavljanje subjektivne impresije kao duhovni poticaj, određuju stilistički karakter ovog smjera. Impresionisti su smatrali da u umjetnosti treba uživati svim osjetilima i više su se bavili prisutnošću dubokih podražaja nego hladnom realnošću prizora. U drugom dijelu opisane su karakteristike impresionizma u pojedinim granama umjetnosti, kao i njihovi glavni predstavnici. Impresionisti su u likovnoj umjetnosti izazvali revoluciju koja traje sve do novijeg doba. Teme, tehnike i umjetnički jezik njihovih djela bila su obilježja koja su impresionizam jasno izdvojila iz tradicionalnog svijeta akademske umjetnosti. Impresionistička glazba zasnivala se na težnji da se prilikom izgrađivanja impresionističkog glazbenog jezika napuštaju klasični formalni okviri i nasljeđene sheme. U književnosti je razvio vlastitu metodu „odslikavanja“ stvarnosti koja se sastojala u maksimalnoj neposrednosti primanja i predavanja gradiva, od kojeg je načinjeno umjetničko djelo. Treći dio završnog rada opisuje impresionizam u hrvatskoj umjetnosti i značajne predstavnike. U ovom poglavlju pratimo glazbena zbivanja na hrvatskoj glazbenoj sceni, dovodimo je u vezu sa glazbenim tekovinama u svijetu. Umjetnička djela nastala u Hrvatskoj svojom kvalitetom i načinom izražavanja bitno se ne razlikuju od svjetski poznatih autora i umjetnika. Četvrto poglavlje posebnu pozornost posvećuje najznačajnijem predstavniku impresionizma Claudu Debussyu. Smatra se jednim od najistaknutijih impresionista, iako je osobno odbacivao takakv naziv kada se radilo o njegovim djelima. Debussy nije samo jedan od najvaţnijih frnacuskih skladatelja, već je i središnja figura impresionističke, odnosno europske glazbe na prijelazu 19. stoljeća. Peto poglavlje, ujedno i posljednje poglavlje završnog rada, nadovezuje se na predhodno poglavlje te opisuje utjecaj Debussyeve glazbe na razvoj glazbene umjetnosti u Hrvatskoj. Prvi prodori Debussyeve glazbe u Hrvatsku, te njezino postupno prilagođavanje u hrvatskoj umjetnosti na početku 20.stoljeća.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/137
Teme: 7 Umjetnost > 7.01 Teorija i filozofija umjetnosti
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Kultura i turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:55
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 19:55
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/590

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku